Nyheter
Riksantikvarie Joakim Malmström Kulturminister och kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Riksantikvarie Joakim Malmström och kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: (CC BY)

Nya kulturministern på besök vid Riksantikvarieämbetet

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter besökte under onsdagen Riksantikvarieämbetet, för ett möte med riksantikvarien Joakim Malmström om våra verksamhetsområden och uppdrag som nationell kulturarvsmyndighet.

Den nytillträdda ministern fick dels en genomgång av Riksantikvarieämbetets verksamhetsområden och prioriteringar och dels ett enskilt samtal med Joakim Malmström. Här är Joakim Malmströms reflektioner från mötet.

Vad är ditt intryck efter mötet med kulturministern?

– Det är både glädjande och hedrande att ministern redan nu tar sig tid att besöka Riksantikvarieämbetet och lyssna in vilka viktiga frågor vi avser arbeta med under kommande år. Kulturministern uttryckte förståelse för hur dagens samhällsutmaningar påverkar kulturarvsarbetet, men också stort intresse för hur ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas kan spela en ännu viktigare roll i arbetet för ett hållbart samhälle.

Vilka frågor diskuterade ni kopplat till kulturarvsområdet?

– Vikten av att åstadkomma såväl samordning som konkreta resultat kring digitalisering av kulturarvet var något vi talade särskilt om, liksom betydelsen av att se kulturmiljön som en resurs för ett hållbart samhälle och behovet av en utvecklad infrastruktur för forskning. Det här är områden som vi på Riksantikvarieämbetet också identifierat som viktiga prioriteringar kommande verksamhetsår.

Hur ser ministerns förväntningar ut på myndigheten?

– Vi samtalade om betydelsen av Riksantikvarieämbetets museiuppdrag och hur vi nu avser att ta en tydligt pådrivande roll på detta område, något som ministern välkomnade. Kulturministern instämde i att det är angeläget att myndigheten intar en aktiv roll på arenan för samhällsbyggnad och fortsatt utvecklar samverkan för en hållbar utveckling och användning av den byggda miljön.

Jeanette Gustafsdotter utsågs till kulturminister och tillträdde tjänsten som chef för Kulturdepartementet i samband med regeringsskiftet den 30 november. Läs mer på regeringens webbplats.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: