Nyheter
Bland annat får Granbergsdals hytta i Örebro län bidrag från kulturvårdsanslaget 2022. Hyttan anlades 1642, ursprungligen som en mulltimmerhytta. Ända in på 1860-talet var hyttan brukad av bergsmän. Foto: (CC BY-SA)

Höjda anslag ger 269 miljoner till kulturmiljövård

Riksdagen har beslutat att höja årets anslag till kulturmiljövården med 8,5 miljoner kronor. År 2021 fördelade Riksantikvarieämbetet drygt 258 miljoner kronor. Den sammanlagda summan som fördelas i år är 269 miljoner kronor.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. I regeringens regleringsbrev anges hur medlen ska användas. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar.

– Jag är väldigt glad för att vi nu kan ge en ekonomisk förstärkning till kulturmiljövården i Sverige. Höjningen av anslaget är mycket välkommen. Men vi ser också att ytterligare förstärkningar skulle behövas för att kunna möta behoven i det viktiga kulturmiljöarbete som sker ute i länen, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Merparten av årets anslag, 251,5 miljoner kronor, fördelas till länsstyrelserna som sedan fördelar ut medlen till de sökande. 17,9 miljoner kronor reserveras hos Riksantikvarieämbetet för åtgärder som bland annat är utpekade i myndighetens regleringsbrev.

Riksantikvarieämbetet fördelar i år medel till två projekt som kräver akuta insatser: Länsstyrelsen i Örebro tilldelas 3,2 miljoner  kronor för åtgärder i Granbergsdals hytta och Länsstyrelsen i Kronoberg tilldelas 2,5 miljoner kronor för räddningsåtgärder vid Torpsbruks masugn.

Knappt fem miljoner kronor fördelas till kostnader för projekt i samverkan med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Dessa medel fördelas i år till länsstyrelserna i Stockholm, Gävleborg, Kalmar och Dalarna.

– Vi ser en kraftig ökning av ansökningar från medel som gäller vissa akuta åtgärder vilket är en signal om det uppdämda behov som finns av medel till vårdåtgärder i landet. Situationen påverkades också negativt av pandemins verkningar 2020–2021, säger Anna Östling, handläggare vid Riksantikvarieämbetet.

De pengar som inte fördelas till länsstyrelserna reserveras för åtgärder som är utpekade i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev. Bland dem finns kostnader för konservering av vissa arkeologiska material, ersättning för hembudspliktiga fornfynd och ersättning till världsarvet Laponia. Sedan 2021 fördelas också fyra miljoner kronor för världsarvssamordning. Tre miljoner kronor reserveras också för åtgärder vid Visby ringmur.

Här hittar du fördelningstabellen för kulturmiljövårdsanslaget 2022 per län

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: