Nyheter
Närbild på metalltyper.
Ny bidragsmottagare 2022 är Gramus, Sveriges Grafiska Museers Samarbetsråd. På bilden visas en sätthake, i vilken metalltyperna förr sattes för hand. Foto: (CC BY)

Ett tjugotal ideella organisationer inom kulturmiljöområdet har fått bidrag

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. I år har 24 organisationer fått dela på  bidraget på 4,75 miljoner kronor.

Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. De bidrar till att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet finns för att stödja och utveckla detta frivilliga engagemang.

För att få möjlighet att ta del av bidraget ska organisationerna uppfylla vissa kriterier. Det som väger tyngst är att organisationen är demokratiskt byggd och bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön samt främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Stor vikt läggs också vid medlemsantal och organisationens arbete att värva nya medlemmar.

En majoritet beviljas

Årets bidrag söktes av 35 organisationer varav 11 var nya sökande organisationer. Av dessa uppfyllde 24 organisationer kriterierna. Nykomling bland organisationerna som får bidrag är Gramus, Sveriges Grafiska Museers Samarbetsråd.

Gramus är en paraplyorganisation som på ett nationellt plan verkar för att kunskapen om äldre grafisk teknik ska kunna leva vidare. De har en samordnande och kommunicerande funktion för de lokala grafiska museer som finns i landet. Gemensamt för de flesta medlemsmuseerna är att de är levande museer där maskiner och utrustning fortfarande är i bruk och demonstreras av personal som kan berätta om historien bakom för besökarna.

Så har bidraget fördelats för 2022


Fakta om bidraget

Riksantikvarieämbetet får enligt 2022 års regleringsbrev fördela 4 750 000 kronor till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Riksantikvarieämbetet ska bidra till att en mångfald av verksamheter inom kulturmiljöområdet kan fortsätta verka i landet genom att prioritera

  • det rörliga kulturarvet
  • det immateriella kulturarvet
  • tidigare bidragstagare med fortsatt stor aktivitet inom kulturmiljöområdet
  • ny organisation med nytt kulturmiljöområde.

Läs mer om bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet här

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: