Nyhetsarkiv
Ukrainas gula och blåa flagga mot blå himmel.
Den 24 februari 2023 var det ett år sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetets arbete för Ukrainas kulturarv

Riksantikvarieämbetet har genom riksantikvarie Joakim Malmström löpande kontakt med Fedir Androshchuk, direktör vid Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Riksantikvarieämbetet ger sitt fulla stöd till kulturarvsarbetarna i Ukraina och arbetar aktivt för att uppmärksamma hur kriget hotar kulturarvet i landet.

Tillsammans med demokratiminister Jeannette Gustafsdotter krävde Joakim Malmström den 5 mars på DN debatt att Ryssland respekterar Haagkonventionen från 1954 och Genèvekonventionerna till skydd för kulturarvet i Ukraina.

Ytterligare uttalanden

Riksantikvarie Joakim Malmström har även tagit initiativ till ett uttalande från European Heritage Heads Forum, EHHF, ett samarbetsorgan för de europeiska generaldirektörerna för kulturarvsmyndigheter. I uttalandet fördömer EHHF Rysslands invasion av Ukraina, påtalar risken för förstörelse av kulturarv och kräver att Ryssland respekterar internationella konventioner till skydd för kulturarvet.

Myndigheten har också ställt sig bakom en skrivelse som fördömer Rysslands invasion av Ukraina som framförs av ”Joint Programming on Cultural Heritage and Global Change”.

Insamling för Ukrainas kulturarv

Som en konkret åtgärd har en insamling för Kulturarvet i Ukraina startats i Sverige. I samarbete med centralmuseerna, museer i Sverige och Norden, samt Riksantikvarieämbetet har Stiftelsen Nordiska museet startat en stödfond för Ukrainas hotade kulturarv. Ekonomiska resurser kommer att behövas för att ta hand om Ukrainas kulturarv när striderna inte längre pågår.

Ukraina har inte efterfrågat hjälp att föra värdefulla kulturföremål ut ur landet.

Skydd för kulturarvet i Sverige

Som nationell kulturarvsmyndighet ser Riksantikvarieämbetet behov av ökad beredskapsplanering till skydd för kulturarv i händelse av krig eller konflikt. Därför kommer Riksantikvarieämbetet att bjuda in de museer som berörs av förordningen om undanförsel och förstöring (1993:243) till ett sonderande möte om behoven samt träffa länsstyrelserna och MSB som är ansvariga för samordning av planeringen.

Riksantikvarieämbetet kommer även att tillsammans med länsstyrelsen Gotland ge vägledning till länsstyrelserna vid utmärkning av kulturegendomar enlig Haag-konventionen.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: