Nyheter
Det förändrade klimatet kommer att öka behovet av regelbundet underhåll på vårt byggnadsbestånd. Foto: ( CC BY)

Att bevara kulturmiljöer när värmen ökar, havet stiger och isen smälter

Vad innebär förändrade nederbördsmängder, ökad stormintensitet, översvämningar, varmare vintrar och ökad medeltemperatur för bevarande, användning och utveckling av kulturmiljöer? Riksantikvarieämbetet genomför nu en utredning som ska belysa förutsättningarna för att förvalta kulturmiljön och nå kulturmiljömålen i ett förändrat klimat.

Kulturmiljön påverkas av klimatförändringen på flera sätt. Hussvamp sprider sig i kyrkornas bjälklag, fornlämningar blir hängande i de välta trädens rötter efter en storm, museer skadas av översvämningar och renar bryter på sina vandringsleder igenom vinterisen när den inte längre bär.

Klimatförändringens påverkan är redan idag påtaglig. Kulturarv riskerar att skadas allvarligt eller till och med gå förlorat, säger Therese Sonehag, utredare på Riksantikvarieämbetet.

Förutsedd påverkan och utmaningar

Frågor som tas upp i utredningen är vilken förutsedd påverkan klimatrelaterade händelser kommer att ha på kulturmiljön, vilka krav klimatförändringarnas effekter på kulturmiljön för med sig för länsstyrelser, kommuner, arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och fastighetsägare samt utmaningar och möjligheter i de styrmedel och åtgärder som finns idag.

Fallstudier belyser olika förutsättningar

Fyra regionalt förankrade fallstudier med olika geografiska och klimatmässiga förutsättningar genomförs som en del av utredningen. Syftet är att utifrån en analys av Gävleborg, Kronoberg, Norrbotten samt Västra Götaland och Halland belysa förutsättningarna för att förvalta kulturmiljön i ett förändrat klimat på nationell nivå.

Rapporten kommer att vara klar hösten 2022 och den ska ingå som underlag i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen 2023 (FU23).

Här kan du läsa mer

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: