Nyheter
Fyra barn sitter framför datorer.
Elever i klass 4 vid Gärsnäs skola har digitalt möte. Foto: (CC BY)

Digitalisering och kulturarvspedagogik bidrar till ökad kunskap i skolan

Tillgången till kulturarv är en demokratifråga, men hur blir arkiven, museerna och världsarven mer attraktiva för skolan och skolarbetet? Hur kan lärare hitta resurser och använda material, inte minst digitalt? Det är frågor som Riksantikvarieämbetets seminarieserie “Kulturarv i skolan” vill besvara tillsammans med några inbjudna gäster.

Riksantikvarieämbetet arrangerar en serie korta seminarier som ett led i Riksantikvarieämbetets uppgift att bidra till att arkiv, museer och världsarv bli än mer attraktiva i skolundervisningen.

Under seminariernas livesändningar finns tillfälle att ställa frågor och bidra med egna erfarenheter till kollegor runt om i landet. Presentationerna sparas och delas för att kunna fungera som kunskapsbank för dem som inte kan delta live.

– Att vi redan haft 2 330 visningar tyder på att de verkligen kommer till nytta, säger Charlotte Ahnlund Berg, pedagog och utredare på Riksantikvarieämbetet.

Två nya seminarier innan sommaren

Den 30 maj berättar Anna Fritzén och Agneta Myrestam från utbildningsförvaltningen i Växjö kommun om webbplatsen “Pedagog Växjö” för de som arbetar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Och den 13 juni fortsätter seminarieserien med skolans nya kursplaner. Då berättar pedagoger från Vasamuseet och Naturhistoriska riksmuseet om hur de påbörjat en anpassning av verksamheten så att den matchar de nya styrdokumenten.

– Under hösten fortsätter vi serien med nya inslag. Vi har planerar att fördjupa oss kring öppna lärresurser, aktuell forskning om skola och kulturarv, mer om anpassning till den nya läroplanen och exempel på pedagogiska utvecklingsprojekt säger Charlotte Ahnlund Berg.

Att kulturarv är en tillgång i undervisningen men underutnyttjas av skolan framgår tydligt av rapporten, Skolan och kulturarvet, som Riksantikvarieämbetet presenterade i oktober 2020.

Charlotte Ahnlund Berg vill gärna att alla som arbetar med pedagogik inom arkiv, museer, världsarv och andra kulturarvsaktörer hör av sig med tips på frågor: Vad vill du att vi ska belysa? Vi är öppna för förslag, så välkommen att höra av dig till oss!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: