Nyheter
Vy över Stora stöten, Falu koppargruva
Världsarvet Falun. Vy över Stora stöten, Falu koppargruva. Foto: (CC BY)

Hållbar turismutveckling i praktiken – slutsatser från svensk pilot av Unescometod

Projektet Stärka världsarv presenterar nu en sammanfattning från genomförandepiloten 2019–2021 i Världsarvet Falun. Sammanfattningen ska tillsammans med den nya ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” vara ett stöd för aktörer som arbetar med hållbar utveckling av världsarv och andra kulturhistoriska besöksmål.

Resultat och rekommendationer från projektet Stärka världsarv, som initierades av Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket, ska nu användas i det fortsatta arbetet med att bidra till utvecklingen av svenska världsarv och kulturmiljöer ur ett besöksnäringsperspektiv. Projektsammanfattningen beskriver genomförandet av projektet som syftade till att testa, utveckla och anpassa FN-organet Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit med Världsarvet Falun som testarena.

Projektet har resulterat i handboken med tio guider som ska bidra till att arbeta metodiskt och steg-för-steg med hållbara besöksmål såsom världsarv och andra kulturmiljöer, och som lanserades i november 2021.

– Världsarven är viktiga besöksmål för en växande besöksnäring och det finns en stor potential gällande världsarvens bidrag till samhällsutvecklingen. Stärka världsarv har banat väg för en fortsatt utveckling av världsarv och andra kulturmiljöer. En viktig pusselbit i det långsiktiga hållbarhetsarbetet, säger Jacob Groundstroem, utredare på Riksantikvarieämbetet.

Resurs för hållbar lokal och regional utveckling

Världsarven är en viktig resurs för en hållbar lokal och regional utveckling som bidrar till ökad förståelse för hur samhällen har utvecklats. Världsarven har ofta en given plats i regionala kulturplaner samt utvecklingsstrategier och besöksnäringsstrategier. Regionernas roll att göra konst och kultur tillgängligt är en nyckel i detta arbete.

– Vår ambition är att tydliggöra världsarven som en resurs i det regionala utvecklingsarbetet, som kan bidra till ökade investeringar, företagande och sysselsättning, samtidigt som världsarven skapar attraktiva miljöer och upplevelser för medborgare och besökare, säger Jacob Groundstroem.

Världsarven som förebilder och testpiloter

I enlighet med målen i den nationella världsarvsstrategin ska arbetet med världsarv i Sverige vara förebildligt i fråga om att hållbart bevara, använda och utveckla natur- och kulturmiljöer. Det innebär att världsarven kan fungera som testpiloter för nya metoder som visar på kultur- och naturarvets betydelse för en hållbar utveckling.

Om projektet Stärka världsarv

Projektet Stärka världsarv genomfördes med Tillväxtverket, Riksantikvarieämbetet och Region Dalarna som huvudfinansiärer. Region Dalarna var projektägare och Visit Dalarna har genomfört projektet tillsammans med regionala och lokala samarbetspartners i Världsarvet Falun.

Ladda ner projektsammanfattningen

Läs mer

Pressmeddelande från Region Dalarna om projektsammanfattningen
Läs om projektet Stärka världsarv och Handbok i hållbar turismutveckling

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: