Nyheter
Barn står framför odlingslåda med lin.
På Bungemuseet på norra Gotland, ett av Sveriges största friluftsmuseer med en stor samling gotländska byggnader och miljöer, har flera odlingsprojekt med kulturväxter genomförts, till exempel med sällsynta potatissorter och odling av lin (bilden). Foto: (CC BY)

Var med och lyft fram det lokala kulturarvet under Kulturarvsdagen

Nu har anmälan öppnat för lokala aktörer som vill delta vid årets temadagar för kulturarvet, den 9–11 september, som firas runt om i landet. I år är temat “Hållbart kulturarv” – ett utmärkt tillfälle att visa upp hantverk och återbruk, eller bidra med visningar och berättelser om kulturarvet i närområdet.

Varje år, fredag till söndag, den andra helgen i september är det dags för evenemanget Kulturarvsdagen i Sverige som lockar tiotusentals besökare. 

Då bjuder Riksantikvarieämbetet, i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, in lokala aktörer – såsom museer, hembygdsgårdar, föreningar eller andra intresserade av kulturarv – att delta med publika arrangemang dit allmänheten bjuds in, på plats eller digitalt. Nu har anmälan öppnat för alla som vill medverka med aktiviteter.

Hållbart kulturarv – att bevara det förflutna för kommande generationer

Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Med årets tema “Hållbart kulturarv” kan lokala aktörer låta besökare utforska vilka åtgärder som vidtas för att skydda vårt rika och mångfaldiga kulturarv. I fokus för temat ligger människors aktiva roll i att bygga en mer hållbar framtid.

Var med och berika platser och händelser med egna berättelser. Visa upp hantverk och återbruk. Och låt gärna besökare prova på innovativa lösningar; guidning via QR-koder eller appar med virtuella visningar, foton och annan information. Temat ger också en möjlighet att inleda samtal om hur framtiden kan komma att se ut. Som vanligt välkomnas även digitala arrangemang.

Förra året deltog 294 arrangemang runt om i landet med över 62 000 besökare. Arrangemangen genomfördes av hembygdsföreningar, museer och andra organisationer och kulturhistoriskt intresserade privatpersoner. Alla medverkande arrangemang presenterades med en egen sida på vår webbplats.

Sprid gärna årets inbjudan vidare i dina nätverk, och varför inte samarbeta med andra lokala aktörer. Sista anmälningsdag för medverkande arrangörer 2022 är den 30 juni.

Läs mer om Kulturarvsdagen och hur du anmäler lokala arrangemang på: raa.se/kulturarvsdagen.


Kulturarvsdagen är en del av Europarådets ”European Heritage Days” som äger rum runt om i hela Europa under september varje år. Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten och samordnar Kulturarvsdagen som i Sverige alltid äger rum den andra helgen i september. 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: