Nyheter
Bilden skildrar kulturarv.
Siggebohyttan, riksintresse i Örebro län. Foto: (CC BY)

Dags att söka bidraget för forskning och utveckling

Cirka 17 miljoner kronor finns att fördela i Riksantikvarieämbetets årliga utlysning för bidrag till forskning och utveckling inom kulturarv och kulturmiljö 2023. Sök bidraget senast den 1 oktober. 

Nytt för i år är att utlysningen är gemensam för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö och de centrala museerna, som tidigare hade en egen utlysning.

Bidrag kan sökas för insatser som är ett, två eller treåriga, det vill säga sträcker sig över perioden 2023–2025. Totalt kommer cirka 17 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt. Därtill kommer 3,5 miljoner kronor till forskning och utveckling på centrala museer.

Tre fokusområden

Periodens tre fokusområden är:

  • Kulturarv, krishantering och klimatomställning – om behovet av betydande insatser för klimatanpassning och krishantering inför faror för kulturarvet.
  • Kulturhistoriska värden i bebyggd miljö – syftar till att främja kulturarvsarbetet och kulturarv som resurs för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Museernas digitala omställning – syftar till att främja arbetet med den digitala omställningen inom kulturarvsområdet.

Ansökningsperioden för 2023 års bidrag pågår från den 22 juni till den 1 oktober 2022.

Läs mer i dokumentet FoU-utlysning 2023–2025.

Anvisningar, blanketter, beslut och FoU-program.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: