Nyhetsarkiv
Bilden visar äldre religiösa föremål från Ukraina.
Ett urklipp från ICOM:s röda lista över föremål från Ukraina ger exempel, här på religiösa artefakter, som kan riskera att bli föremål för illegal handel (Bilden är ett utsnitt ur ICOM:s röda lista). Foto: (Alla rättigheter förbehålles)

Riksantikvarien varnar landets antikhandlare för ukrainskt stöldgods

För att minska risken att ukrainska kulturföremål blir föremål för illegal handel har riksantikvarie Joakim Malmström skrivit ett öppet brev till Sveriges antikhandlare och uppmanar till aktsamhet.

Sedan invasionen av Ukraina inleddes den 24 februari 2022 har mängder av uppgifter lämnats bland annat till Unesco om såväl enskilda stöldräder och massplundring av samlingar vid både offentliga och privata museer och andra institutioner i Ukraina som förvaltar landets gemensamma kulturella tillgångar.

Riksantikvarieämbetet kan konstatera att den geografiska närheten till Ukraina gör det särskilt angeläget att öka vaksamheten så att ett eventuellt inflöde på den svenska marknaden av stulna och plundrade kulturföremål kan upptäckas och föremålen återlämnas till dess rättmätiga ägare.

Riksantikvarie Joakim Malmström har därför skrivet ett öppet brev till landets konst- och antikhandlare, auktionshus och antikvariat där han uppmanar dessa aktörer att vara uppmärksamma på föremål som kan ha kommit till Sverige efter att ha utsatts för brott i Ukraina.

”Samverka för att motverka illegal handel”

”Det är en utmanande och komplex uppgift för de ukrainska myndigheterna och kulturarvsarbetarna att förhindra att landets kulturföremål införlivas i ryska samlingar, men även att de kommer ut på den internationella konst- och antikvitetsmarknaden. Det blir en verklig styrka i det här sammanhanget om myndigheter och handel kan samverka för att motverka den illegala handeln med ukrainsk kulturegendom”, skriver Joakim Malmström bland annat i brevet.

Riksantikvarieämbetet vill uppmana till särskild uppmärksamhet så att ett eventuellt inflöde till Sverige av illegalt hanterade ukrainska kulturföremål kan upptäckas och att omsättningen av sådana föremål minimeras. I förlängningen handlar det också om att Ukraina ska kunna få sitt skingrade kulturarv återlämnat.

I oktober publicerade Unesco ett särskilt upprop om situationen i Ukraina. Såväl yrkesverksamma konst- och antikhandlare som allmänheten uppmanas i uppropet att avstå från att köpa, sälja, importera eller exportera kulturföremål om man har rimliga skäl att tro att föremålen stulits, plundrats, smugglats eller förts bort olagligt från Ukraina. Flera partnerorganisationer till Unesco står bakom uppropet, däribland CINOA som är den största internationella federationen av konst- och antikhandlare.

Rapportera till polisen

Den som kommer i kontakt med ett kulturföremål som kan misstänkas vara stulet, plundrat och smugglat ut ur Ukraina till följd av den rådande krigssituationen i landet ombeds i Sverige ta kontakt med polisens Artskydd- och kulturarvsbrottsgrupp (AKG) vid Nationella operativa avdelningen (NOA). Under kontorstid går det bra att ringa tillförordnad gruppchef Linda Cederholm, 010-563 39 26 och under övrig tid 114 14.

Till stöd för att identifiera föremål kan ICOM:s röda lista över ukrainska kulturföremål användas.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: