Nyhetsarkiv
Metande pojkar på en brygga med segelbåt i bakgrunden.
Bidraget till Kulturarvs-IT går bland annat till digitalisering av bilder. Foto: ( PDM)

10 miljoner i bidrag till fortsatt digitalisering av kulturarvet

Digitaliseringen av kulturarvet är en förutsättning för att det ska kunna bevaras, användas och utvecklas. Nu fördelar Riksantikvarieämbetet över tio miljoner kronor i bidrag till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstitutioner i  Sverige.  Pengarna ska användas för löner till arbetsledare för personer med funktionsnedsättning.

Bidraget till Kulturarvs-IT ska öka tillgängligheten till kulturarvet samtidigt som det skapar arbetstillfällen för människor som normalt står utanför arbetslivet. Bidraget går till en arbetsledares lönekostnader och personen ska ansvara för minst fem personer som registrerar och digitaliserar samlingar och arkivmaterial så att allmänheten kan ta del av materialet på webbplatser eller via databaser.

Genom bidraget har en mängd material digitaliserats under åren. Av dessa avser den största delen fotografiskt material men också föremål av olika slag. En positiv effekt är att tillgången till samlingarna har förbättrats för forskning och materialet används allt mer frekvent av elever, forskare, privatpersoner, media och företag.

Ett av alla exempel på hur bidraget har använts handlar om Österlens museum som i projektet ”Österlenbilder i fokus” kommer att digitalisera ytterligare 1 500 äldre fotografier från Simrishamn. Museet vill gärna även få in information om bilderna från allmänheten.

Så ser fördelningen ut 2023

Sammanlagt har 24 institutioner sökt bidraget och får dela på anslaget för Kulturarvs-IT på totalt 10 827 000 kronor för år 2023. 

Museum/Arkiv och belopp


Blekinge museum 446 010
Dalarnas museum 514 929
Hallands länsmuseer 528 316
Hälsinglands museum 385 097
Jamtli 454 307
Jönköpings läns museum 456 440
Kalmar läns museum 397 276
Kulturen 395 813
Kulturparken Småland 440 879
Landskrona museum 454 698
Ljungby kommunarkiv 520 918
Länsmuseet Gävleborg 483 847
Mölndals stadsmuseum 439 462
Norrbottens museum-arkivcentrum 487 274
Regionmuseet Skåne 454 757
Sundsvalls kommunarkiv 520 350
Upplandsmuseet 410 954
Vara kommunarkiv 411 984
Vilhelmina fotoarkiv 423 131
Västerbottens museum 557 425
Västergötlands museum 412 619
Västmanlands läns museum 406 955
Östergötlands museum 412 950
Österlens museum 410 608


Totalt 10 827 000

Läs mer om bidraget till Kulturarvs-IT

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: