Aktuellt

Filtrera aktuella händelser

Nyhetslista

Visar 1-10 av 659

 • Utlysning av FoU-anslag inför 2014 har nu öppnat

  FoU program 2012-2016

  Utlysningen av FoU-anslag för 2014 har nu öppnat. Sista ansökningsdag är den 25 september 2013 kl 17:00. Utlysningen baseras på Riksantikvarieämbetets FoU-program 2012-2016  för kulturmiljöområdet. Utrymmet för nya större FoU-projekt är starkt begränsat eftersom FoU-anslaget är uppbundet i pågående fleråriga

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: FoU

 • Återuppta samtalen om Kirunas stadsomvandling

  Lars Sunnas utsmyckning i Kiruna Stadshus

  Kiruna stad står inför stora förändringar. Gruvbrytningen som utgjort förutsättningen för stadens tillkomst underminerar nu dess grundvalar och gör att staden måste flyttas. Riksantikvarieämbetet är en av de myndigheter som haft regeringens uppdrag att bidra till processen. Riksantikvarie Lars Amréus

 • Hälsingegårdarna har världsarvsfest

  Hälsingegårdarna

  Lördagen den 25 maj firar Hälsigegårdarna att de har blivit Sveriges senaste världsarv, var med och fira. Under dagen och kvällen så kommer bl.a. kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, riksantikvarie Lars Amréus och landshövding Barbro Holmberg att medverka. Program kl 10.00

 • Ny FoU publikation: Alum-treated archaeological wood

  Alum-treated archaeological wood. Characterization and re-conservation är en FoU-publikation om alunbehandlat trä. Metoden att använda alun vid konservering av trä utvecklades och användes mellan 1860 – 1950. De första resultaten visade på att metoden behöll föremålets form och egenskaper, men

 • Ny FoU-publikation: Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete

  Ny FoU-publikation presenterar och sammanfattar Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet från programperioden 2006 – 2010/2011. Bokens titel Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete fångar målsättningen för programperioden och de projekt som beviljades anslag. Boken ger inblickar i 22 genomförda projekt. I en förteckning

 • Upplev människors mötesplatser på Kulturarvsdagen 2013

  Den 8 september äger den årliga Kulturarvsdagen rum. Vid olika evenemang runt om i Sverige visas kulturmiljöer och kulturhistoriskt intressanta byggnader upp och historierna kring dessa berättas. Årets tema är ”människors mötesplatser.” – Det kan handla om rum där människor

Gå till sida 1 (Denna sida), 2. Nästa