Aktuellt

Filtrera aktuella händelser

Nyhetslista

Visar 1-8 av 659

 • Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2017

  Framåt mot 2017. (Vägen mellan Tisselskog och Håverud.)

  Riksantikvarieämbetet har nu fått sitt regleringsbrev för budgetåret 2017. Regleringsbrevet är regeringens sätt att ange för myndigheten vilka mål och ekonomiska ramar som ska gälla för kommande år. Det innehåller de anslag som riksdagen beviljat för myndighetens verksamhet. Nu har

 • Hack for Sweden 2017

  Hack for Sweden äger rum den 12-13 mars

  Hack for Sweden 2017 äger rum helgen den 11-12 mars i Kista utanför Stockholm. Hacket är en tävling där man får 24 timmar på sig att ta fram ett koncept eller lösning som tydligt visar nyttan med myndigheters öppna data. Riksantikvarieämbetet är för

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Hack for Sweden

 • Beslut om fördelning av forskningsmedel för 2017

  Silverskatt från vikingatiden funnen i Sundveda, Sigtuna

  Riksantikvarieämbetet har nu beslutat om fördelningen av forsknings- och utvecklingsmedel för 2017. Totalt har 22 projekt beviljats sammanlagt 14 miljoner kronor. Inom det nya FoU-programmet 2017 – 2021 för kulturarv och kulturmiljö fördelar Riksantikvarieämbetet 14 miljoner i forsknings- och utvecklingsmedel

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: FoU

 • Unesco berättar om strategi för hållbar turism

  Peter DeBrine, Unesco

  Möt Peter DeBrine från Unesco World Heritage Centre i Paris som en av huvudtalarna på Riksantikvarieämbetet inspirationsdag för strategisk samhällsutveckling och tillväxt, den 1 februari 2017 i Stockholm. Unescos världsarvscenter har i sitt program för hållbar turism tagit fram en metod för

 • ”Vi välkomnar ett vidgat uppdrag” Riksantikvarien om lagrådsremissen

  Idag presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen Kulturarvspolitik. Remissen kommer att ligga till grund för den kommande kulturarvspropositionen. Riksantikvarieämbetet får utökade ansvarsområden. Vid en presskonferens på Skansen klockan 13 presenterade ministern lagrådsremissen för den kommande kulturarvspropositionen. Lagrådsremissen beskriver

 • Mer att läsa för alla fornvänner

  Logga Svenska fornminnesföreningens tidskrift

  Det finns en ny, digital källa tillgänglig på nätet, Svenska fornminnesföreningens tidskrift. Alla artiklar mellan 1871 till och med 1905 är publicerade i samla.raa.se. Svenska fornminnesföreningens tidskrift ger en fascinerande inblick i framväxten av svensk arkeologi som en självständig vetenskap under sena 1800-talet