Årets kulturmiljökommun

Riksantikvarieämbetet bjuder in landets kommuner till Årets kulturmiljökommun.

Ansökningstiden har gått ut!

Beskrivning och redovisning av insatser

Sökande kommun ska redovisa insatser och åtgärder som i allt väsentligt redan ska vara genomförda och beskriva varför den bör utses till årets kulturmiljökommun. Ansökan ska tydliggöra hur genomförda insatser eller åtgärder relaterar till de fyra nationella kulturmiljömålen. Skriv gärna kort och bifoga dokument, bilder och annan dokumentation som närmare redovisar insatsen/åtgärden. Materialet som laddas upp ska vara som PDF eller JPG.

Längre ner på denna sida finns de fyra nationella kulturmiljömålen samt exempel på typer av åtgärder som kan tänkas bidra till måluppfyllelse.
OBS! Dessa är bara en illustration och utgör inga bedömningskriterier.

Kommunen godkänner att texten läggs ut på Riksantikvarieämbetets webbplats efter att vinnaren korats.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Hanna Gelotte Fernandez
Tel. 08-5191 81 86
E-post: hanna.gelotte.fernandez@raa.se

 

Nationella mål för kulturmiljöarbetet:

 • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
 • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
 • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
 • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Exempel på insatser eller åtgärder för de olika målen:

 • Inrättande av kulturreservat, anläggande av kulturstigar och etablering av besöksmål.
 • Arbete med kulturmiljöprogram och andra kunskapsunderlag i samhällsplaneringen.
 • Metoder för att hantera kulturmiljön i samhällsplaneringen.
 • Skötsel av kulturlandskap och fornvård.
 • Samverkan med civilsamhället och stöd till föreningar. Genomförande av seminarier, workshops och debatter med medborgare
 • Genomförande av dialogprojekt, utbildnings- och kommunikationsinsatser.
 • Integrering av kulturmiljö i kommunens olika verksamhetsområden som stadsplanering, miljö, omsorg, utbildning, skola och turism.

Ta även del av Riksantikvarieämbetets Vision för kulturmiljöarbetet till 2030 för inspiration.

Kulturmiljöns mångfald (prop. 2012/13:96), sid 36-37.

Relaterade dokument (1)