Logotyp för Europaåret för kulturarv 2018

Europaåret för kulturarv 2018

2018 står kulturarvet i hela Europa i fokus. EU-initiativet ”Europaåret för kulturarv 2018” lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt.

EU-initiativet Europaåret för kulturarv 2018 lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt.

Varje medlemsland i Europa presenterar under året högkvalitativa kulturarvsprojekt med syfte att visa bredden av kulturarvet och speciellt engagera unga människor. EU lanserade en gemensam kampanjsajt för året den 7 december i år. Riksantikvarieämbetet samordnar året i Sverige. Trailer om Europaåret

Medverkande aktiviteter

Ta del av alla aktiviteter, projekt och evenemang, som medverkar i Europaåret för kulturarv här.

Vad är Europaåret för kulturarv 2018?

 • Ett EU-initiativ för att betona kulturavets betydelse för den kulturella mångfalden och interkulturell dialog. Året ska också fokusera på kulturarvets bidrag till ekonomin och som en viktig del i EU:s förbindelser med andra länder.
 • En gemensam kommunikationsplattform för att belysa redan pågående och planerade projekt men också ett avstamp nya transnationella kulturarvsprojekt i Europa.

Målet för Europaåret för kulturarv

 • Främja kulturell mångfald, interkulturell dialog och social sammanhållning
 • Framhäva kulturarvets ekonomiska roll för de kulturella och kreativa sektorerna (inbegripet små och medelstora företag) samt för den lokala och regionala utvecklingen.
 • Betona kulturarvets roll för EU:s yttre förbindelser, bland annat för konfliktförebyggande, försoning efter konflikter och återuppbyggnad av kulturarv som förstörts.
 • Lyfta upp och belysa projekt och evenemang som särskilt engagerar unga människor liksom kvalitativa kulturarvsprojekt i samarbete med till exempel myndigheter, besöksnäring, näringsliv, organisationer, regioner, institutioner, förbund etc.

´Barn och unga är särskilt prioriterade under året. Bild från European Commision, CCBY

Fokusområden

Inom ramen för Engagemang, Värde, Skydd och Innovation har tio olika områden utsetts som särskilt angelägna:

 1. Gemensamt europeiskt kulturarv,
 2. Kulturarv i skolan,
 3. Ungdom för kulturarv,
 4. Ny användning av byggt kulturarv,
 5. Turism och kulturarv,
 6. Vård av kulturarvet,
 7. Hotat kulturarv,
 8. Immateriellt kulturarv,
 9. Kulturarv för alla och
 10. Vetenskap och kulturarv

Ytterligare information läggs ut löpande på Europeiska kommissionens webbplats där du också kan anmäla dig till ett nyhetsbrev: European Year of Cultural Heritage 2018 – informationen är på engelska.

Anmäl ditt projekt eller evenemang

Arrangerar du en kulturarvskonferens? Filmvisning i en kulturmiljö eller kanske ett samarbetsprojekt om kulturarv och klimatförändringar? Eller teman som kunskapsöverföring, berättande, traditioner, musikarvet – projekt som bjuder in till att ta del av och dela kulturarvet.

Europaåret för kulturarv 2018 lyfter och belyser pågående och planerade kulturarvsprojekt och evenemang i hela Europa. Varje år genomförs och arrangeras en stort antal av högkvalitativa projekt i Sverige – anmäl ert projekt eller evenemang och ta del av vad andra medlemsländer gör under året. Speciellt sätts fokus på projekt som vänder sig till barn och unga.

Hur går det till?

I formuläret via länken nedan anmäler ni ert projekt och/eller evenemang. Frågorna bygger på EU:s kriterier för att delta i året. Alla projekt och evenemang som godkänts får använda logotypen  för ”Europaåret för kulturarv 2018” (skickas per epost). Ditt projekt kommer sedan att presenteras på Riksantikvarieämbetets webbplats och på EU:s kampanjsajt för Europaåret för kulturarv 2018.

Anmäl ert projekt/evenemang här

Finansiering av projekt

Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Kreativa Europa Kultur utlyser anslag till samarbetsprojekt under Europaåret för kulturarv 2018, det vill säga samarbetsprojekt mellan tre länder varav minimum två måste vara EU-medlemsländer.

Samarbetsprojekten skall helst vara kopplade till något eller några av de tio teman som satts upp för Europaåret för kulturarv 2018 (se ovan). Anslaget skall uppmuntra och engagera kulturarvsaktörer i hela EU till att skapa aktiviteter under Europaåret för kulturarv 2018, stärka känslan av en europeisk gemenskap och främja kulturarvet som inspirationskälla för samtida konstnärligt skapande.

Sista ansökningsdag är den 18 januari. Länk till anslaget

Bakgrund till Europaåret

Kulturarvet blev en prioritering för EU med den europeiska agendan för en kultur 2007. År 2014 betonade rådet de sociala och ekonomiska fördelarna i sina slutsatser om kulturarvet som en strategisk resurs för ett hållbart Europa. I juli samma år antog Europeiska kommissionen meddelandet Mot en integrerad strategi för kulturarvet för Europa. Det betonade också möjligheter för EU-länder och aktörer att samarbeta närmare över gränserna för att säkerställa att kulturarvet bidrar mer till hållbar tillväxt och sysselsättning.

Den 9 februari 2017 nådde företrädare för rådet och Europaparlamentet en överenskommelse om ett beslut om inrättande av Europaåret för kulturarv 2018. Den 11 maj togs beslutet av Europeiska kommissionen.

Har du frågor om Europaåret? Se kontakt i toppen på sidan.

 

Tibor Navracsics, EU-kommissionär för utbildning, kultur, ungdom och idrott

”Vårt kulturarv är mer än minnet av vårt förflutna, det är nyckeln till vår framtid. Ett europeiskt år för kulturarvet blir en möjlighet att öka medvetenheten om den sociala och ekonomiska betydelsen av kulturarvet och främja den europeiska kompetensen inom området.”

 

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om Europaåret för kulturarv 2018 i sitt årliga linjetal:

”Jag har alltid kämpat för Europa. Ibland har jag lidit med och på grund av Europa och även tappat tron på det. Men i med- och motvind har jag aldrig tappat min kärlek till Europa. Men kärlek kommer sällan utan smärta. Kärlek till Europa, eftersom Europa och EU har uppnått något unikt i denna ofullkomliga värld: fred i och utanför Europa. Välstånd för många, om än inte för alla ännu. Detta är något vi måste komma ihåg under Europaåret för kulturarv. 2018 måste bli året då vi firar kulturell mångfald.”