Omvärldsanalys och kunskapsöversikt för kulturarvsområdet

Riksantikvarieämbetet har haft i uppdrag av regeringen att genomföra en omvärldsanalys och kunskapsöversikt för kulturarvsområdet. Uppdraget genomfördes i samarbete med Riksutställningar.

Syftet med uppdraget var att identifiera de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för kulturarvsarbetet och kulturarvspolitikens utveckling. Uppdraget gavs av regeringen den 1 oktober 2015 och skulle redovisas senast den 16 maj 2016 till Kulturdepartementet.

Utgångspunkten var att alla har rätt att vara med och forma kulturarvet och därigenom känna tillhörighet och få plats på lika villkor. Förståelse för detta är grundläggande för att det professionella kulturarvsarbetet ska kunna bidra till samhällets utveckling.

Här finns uppdraget i sin helhet på regeringen.se

Redovisning av uppdraget

Redovisning av regeringsuppdrag om omvärldsanalys och kunskapsöversikt avseende kulturarvsområdet.

Rapport: Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen