( PDM)

Driftinformation

Den första onsdagen varje månad genomför vi, med vissa undantag, underhållsarbete, ett servicefönster, på våra verksamhetssystem och driftmiljöer såsom till exempel våra servrar. Under tiderna för servicefönstret kan våra tjänster vara instabila.

Datum för planerade Servicefönster IT under 2022

13-jan 18.00-23.00
09-feb 18.00-23.00
09-mar 18.00-23.00
13-apr 18.00-23.00
11-maj 18.00-23.00
08-jun 18.00-23.00
Förändringsstopp
sommar 17 juni – 15 augusti 2022
17-aug 18.00-23.00
14-sep 18.00-23.00
12-okt 18.00-23.00
09-nov 18.00-23.00
14-dec 18.00-23.00
Förändringsstopp julhelgen
19 december 2022 – 09 januari 2023

 

Datum för servicefönster verksamhetssystem under 2022

Utöver tillfällena ovan genomför vi servicefönster varannan tisdag då vi genomför releaser på verksamhetssystemen där vi själva ansvarar för utveckling och drift. Servicefönstren planeras vara slutförda före klockan 09 samma dag. Ändringar med mindre påverkan kan dock komma att göras under kontorstid.

25-jan
08-feb
22-feb
08-mar
22-mar
05-apr
19-apr
03-maj
17-maj
31-maj
14-jun
Förändringsstopp sommar
22 juni – 15 augusti 2022
23-aug
06-sep
20-sep
04-okt
18-okt
01-nov
15-nov
29-nov
13-dec
Förändringsstopp julhelgen
19 december 2022 – 09 januari 2023

Datum för Lantmäteriets systemhelger

Lantmäteriet genomför regelbundet systemhelger som kan påverka våra tjänster som har koppling till Lantmäteriet, till exempel Bebyggelseregistret och Fornsök. Datum för dessa är:

2022

  • 20 februari
  • 22 maj
  • 18 september
  • 20 november