( PDM)

Driftinformation

Den första onsdagen varje månad genomför vi, med vissa undantag, underhållsarbete, ett servicefönster, på våra verksamhetssystem och driftmiljöer såsom till exempel våra servrar. Under tiderna för servicefönstret kan våra tjänster vara instabila.

Datum för planerade Servicefönster IT under 2021

13 januari 18:00-23:00
03 februari 18:00-23:00
03 mars 18:00-23:00
07 april 18:00-23:00
05 maj 18:00-23:00
02 juni 18:00-23:00

Förändringsstopp sommar 19 juni – 15 augusti 2021

01 september 18:00-23:00
06 oktober 18:00-23:00
03 november 18:00-23:00
08 december 18:00-23:00

Förändringsstopp julhelgen 18 december 2021 – 09 januari 2022

Datum för servicefönster verksamhetssystem under 2021

Utöver tillfällena ovan genomför vi servicefönster varannan tisdag då vi genomför releaser på verksamhetssystemen där vi själva ansvarar för utveckling och drift. Servicefönstren planeras vara slutförda före klockan 09 samma dag. Ändringar med mindre påverkan kan dock komma att göras under kontorstid.

12 januari
26 januari
09 februari
23 februari
09 mars
23 mars
06 april
20 april
04 maj
18 maj
01 juni
15 juni

Förändringsstopp sommar 19 juni – 15 augusti 2021

31 augusti
14 september
28 september
12 oktober
26 oktober
09 november
23 november
07 december
14 december

Förändringsstopp jul och nyår 19 december 2021 – 09 januari 2022

Datum för Lantmäteriets systemhelger

Lantmäteriet genomför regelbundet systemhelger som kan påverka våra tjänster som har koppling till Lantmäteriet, till exempel Bebyggelseregistret och Fornsök. Datum för dessa är:

2021

21 februari
25 april
5 september
21 november