(Ingen upphovsrätt)

Driftinformation

Den första onsdagen varje månad genomför vi, med vissa undantag, underhållsarbete, ett servicefönster, på våra verksamhetssystem och driftmiljöer såsom till exempel våra servrar. Under tiderna för servicefönstret kan våra tjänster vara instabila.

Datum för servicefönster driftmiljöer

2018:

10 januari 17:00-22:00
7 februari 17:00-22:00
7 mars 17:00-22:00
4 april 17:00-22:00
2 maj 17:00-22:00
13 juni 17:00-22:00
4 juli 17:00-22:00 – Vid behov – Förändringsstopp råder
1 augusti 17:00-22:00 – Vid behov – Förändringsstopp råder
5 september 17:00-22:00
3 oktober 17:00-22:00
7 november 17:00-22:00
5 december 17:00-22:00
Förändringstopp jul 2017 21 december – 8 januari 2018

Datum för servicefönster verksamhetssystem

Utöver tillfällena ovan genomför vi servicefönster varannan tisdag då vi genomför releaser på verksamhetssystemen där vi själva ansvarar för utveckling och drift, till exempel tjänsterna Samla, Platsr, Fornsök, Bebyggelseregistret, etc. Servicefönstren planeras vara slutförda före klockan 09 samma dag. Ändringar med mindre påverkan kan dock komma att göras under kontorstid.

2018:

 • 16 januari
 • 19 juni
 • 30 januari
 • 14 augusti
 • 13 februari
 • 28 augusti
 • 27 februari
 • 11 september
 • 13 mars
 • 25 september
 • 27 mars
 • 9 oktober
 • 10 april
 • 23 oktober
 • 24 april
 • 6 november
 • 8 maj
 • 20 november
 • 22 maj
 • 4 december
 • 5 juni
 • 18 december

Datum för Lantmäteriets systemhelger

Lantmäteriet genomför regelbundet systemhelger som kan påverka våra tjänster som har koppling till Lantmäteriet, till exempel Platsr, Bebyggelseregistret och Fornsök. Datum för dessa är:

2018

17-18 februari
26-27 maj
15-16 september
24-25 november