( PDM)

Driftinformation

Den första onsdagen varje månad genomför vi, med vissa undantag, underhållsarbete, ett servicefönster, på våra verksamhetssystem och driftmiljöer såsom till exempel våra servrar. Under tiderna för servicefönstret kan våra tjänster vara instabila.

Datum för planerade Servicefönster IT under 2020

15 januari 17:00-22:00
05 februari 17:00-22:00
04 mars 17:00-22:00
01 april 17:00-22:00
06 maj 17:00-22:00
03 juni 17:00-22:00

Förändrings stopp sommar 19 juni – 09 augusti 2020

02 september 17:00-22:00
07 oktober 17:00-22:00
04 november 17:00-22:00
02 december 17:00-22:00

Förändrings stopp julhelgen 19 december 2020 – 10 januari 2021

Datum för servicefönster verksamhetssystem under 2020

Utöver tillfällena ovan genomför vi servicefönster varannan tisdag då vi genomför releaser på verksamhetssystemen där vi själva ansvarar för utveckling och drift, till exempel tjänsterna Samla, Platsr, Fornsök, Bebyggelseregistret, etc. Servicefönstren planeras vara slutförda före klockan 09 samma dag. Ändringar med mindre påverkan kan dock komma att göras under kontorstid.

14 januari
28 januari
11 februari
25 februari
10 mars
24 mars
07 april
21 april
05 maj
19 maj
02 juni
16 juni

Förändrings stopp sommar 19 juni – 09 augusti 2020

18 augusti
01 september
15 september
29 september
13 oktober
27 oktober
10 november
24 november
08 december

Förändrings stopp julhelgen 19 december 2020 – 10 januari 2021

Datum för Lantmäteriets systemhelger

Lantmäteriet genomför regelbundet systemhelger som kan påverka våra tjänster som har koppling till Lantmäteriet, till exempel Platsr, Bebyggelseregistret och Fornsök. Datum för dessa är:

2020

16 februari
3 maj
13 september
22 november