(PDM)

Driftinformation

Den första onsdagen varje månad genomför vi, med vissa undantag, underhållsarbete, ett servicefönster, på våra verksamhetssystem och driftmiljöer såsom till exempel våra servrar. Under tiderna för servicefönstret kan våra tjänster vara instabila.

Datum för servicefönster driftmiljöer 2018:
5 december 17:00-22:00
Förändringstopp jul 2017 21 december – 8 januari 2018

 

Datum för planerade Servicefönster IT under 2019:
09 januari 17:00-22:00
06 februari 17:00-22:00
06 mars 17:00-22:00
03 april 17:00-22:00
08 maj 17:00-22:00
05 juni 17:00-22:00
Förändringsstopp sommar 2019 20/6 till 12/8
04 september 17:00-22:00
02 oktober 17:00-22:00
06 november 17:00-22:00
04 december 17:00-22:00
Förändringstopp julhelgen 20 december 2019 – 7 januari 2020

Datum för servicefönster verksamhetssystem

Utöver tillfällena ovan genomför vi servicefönster varannan tisdag då vi genomför releaser på verksamhetssystemen där vi själva ansvarar för utveckling och drift, till exempel tjänsterna Samla, Platsr, Fornsök, Bebyggelseregistret, etc. Servicefönstren planeras vara slutförda före klockan 09 samma dag. Ändringar med mindre påverkan kan dock komma att göras under kontorstid.

2018:
18 december
4 december

 

Datum planerade Servicefönster Verksamhetssystem 2019:
15 januari
29 januari
12 februari
26 februari
12 mars
26 mars
09 april
23 april
07 maj
21 maj
04 juni
18 juni
Förändringsstopp sommar 2019 20/6 till 12/8
13 augusti
27 augusti
10 september
24 september
08 oktober
22 oktober
05 november
19 november
03 december
17 december
Förändringstopp julhelgen 20 december 2019 – 7 januari 2020

Datum för Lantmäteriets systemhelger

Lantmäteriet genomför regelbundet systemhelger som kan påverka våra tjänster som har koppling till Lantmäteriet, till exempel Platsr, Bebyggelseregistret och Fornsök. Datum för dessa är:

2019

17 februari
19 maj
15 september
24 november

Relaterad information