Driftinformation

Den första onsdagen varje månad genomför vi, med vissa undantag, underhållsarbete (ett s k servicefönster) på våra driftmiljöer (t ex servrar). Under den tiden kan våra tjänster vara instabila.

Datum för planerade servicefönster 2017

 • 11 januari 17:00-22:00
 • 1 februari 17:00-22:00
 • 1 mars 17:00-22:00
 • 5 april 17:00-22:00
 • 3 maj 17:00-22:00
 • 7 juni 17:00-22:00
 • 5 juli 17:00-22:00
 • 2 augusti 17:00-22:00
 • 13 september 17:00-22:00
 • 4 oktober 17:00-22:00
 • 1 november 17:00-22:00
 • 6 december 17:00-22:00

Datum för planerade servicefönster verksamhetssystem 2017

Utöver tillfällena ovan genomför vi servicefönster varannan tisdag då vi genomför releaser på verksamhetssystemen där vi själva ansvarar för utveckling och drift, t ex Samla, Platsr, Fornsök, Bebyggelseregistret, etc. Dessa planeras vara slutförda före kl 9 samma dag. Ändringar med mindre påverkan kan komma att göras under kontorstid.

 • 10 januari
 • 24 januari
 • 7 februari
 • 21 februari
 • 7 mars
 • 21 mars
 • 4 april
 • 18 april
 • 2 maj
 • 16 maj
 • 30 maj
 • 13 juni
 • 20 juni
 • 15 augusti
 • 22 augusti
 • 7 september
 • 19 september
 • 3 oktober
 • 19 oktober
 • 31 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 12 december
 • 19 december

Lantmäteriets systemhelger
Lantmäteriet genomför regelbundet systemhelger som kan påverka våra tjänster som har koppling till Lantmäteriet, t ex Platsr, Bebyggelseregistret och Fornsök. Aktuella datum för 2017 och 2018 är:

2017

 • 18-19 februari
 • 20-21 maj
 • 16-17 september
 • 25-26 november

2018

 • 17-18 februari
 • 26-27 maj
 • 15-16 september
 • 24-25 november
Dela sidan på