( PDM)

Driftinformation

Den andra onsdagen varje månad genomför vi, med vissa undantag, underhållsarbete, ett servicefönster, på våra verksamhetssystem och driftmiljöer såsom till exempel våra servrar. Under tiderna för servicefönstret kan våra tjänster vara instabila.

Datum för planerade Servicefönster IT under 2023

11 januari 18.00-23.00
8 februari 18.00-23.00
22 mars 18.00-23.00
19 april 18.00-23.00
17 maj 18.00-23.00
21 juni 18.00-23.00

Förändringsstopp sommar 22 juni – 14 augusti

16 augusti 18.00-23.00
20 september 18.00-23.00
18 oktober 18.00-23.00
22 november 18.00-23.00
13 december 18.00-23.00

Förändringsstopp julhelgen 15 december 2023 – 08 januari 2024

Datum för servicefönster verksamhetssystem under 2023

Utöver tillfällena ovan genomför vi servicefönster varannan tisdag då vi genomför releaser på verksamhetssystemen där vi själva ansvarar för utveckling och drift. Servicefönstren planeras vara slutförda före klockan 09 samma dag. Ändringar med mindre påverkan kan dock komma att göras under kontorstid.

24 januari
7 februari
21 februari
7 mars
21 mars
4 april
18 april
2 maj
16 maj
30 maj
13 juni

Förändringsstopp sommar 22 juni – 14 augusti

22 augusti
5 september
19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december

Förändringsstopp julhelgen 15 december 2023 – 08 januari 2024

Datum för Lantmäteriets systemhelger

Lantmäteriet genomför regelbundet systemhelger som kan påverka våra tjänster som har koppling till Lantmäteriet, till exempel Bebyggelseregistret och Fornsök. Datum för dessa är:

2023

  • 19 februari
  • 21 maj
  • 24 september
  • 26 november