( PDM)

Driftinformation – aktuella och planerade driftavbrott

För att upprätthålla IT-drift och tjänster med hög tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet så krävs det att dessa underhålls regelbundet. Den andra onsdagen varje månad har vi därför så kallade servicefönster.

Här hittar du information om eventuella planerade servicefönster. Här finns även aktuell driftinformation för specifika söktjänster och andra register med kulturarvsdata, såsom Fornsök, Arkivsök, Bebyggelseregistret, Runor, Kringla och K-samsök.

Driftavbrott sök- och registeringstjänster

För aktuella driftstörningar och planerade driftavbrott på specifika söktjänster se:

Servicefönster IT

Den andra onsdagen varje månad genomför vi, med vissa undantag, underhållsarbete, ett servicefönster, på våra verksamhetssystem och driftmiljöer såsom till exempel våra servrar. Under tiderna för servicefönstret kan våra tjänster vara instabila.

Här hittar du planerade datum*:

  • 20 september 18.00-23.00
  • 18 oktober 18.00-23.00
  • 22 november 18.00-23.00
  • 13 december 18.00-23.00

  *) Förändringsstopp jul och nyårshelger: 15 december 2023 – 08 januari 2024

  Servicefönster verksamhetssystem

  Utöver tillfällena ovan genomför vi servicefönster varannan tisdag då vi genomför releaser på verksamhetssystemen där vi själva ansvarar för utveckling och drift. Dessa servicefönster planeras vara slutförda före klockan 09.00 samma dag. Ändringar med mindre påverkan kan dock komma att göras under kontorstid.

  Här hittar du planerade datum*:

   • 5 september
   • 19 september
   • 3 oktober
   • 17 oktober
   • 31 oktober
   • 14 november
   • 28 november
   • 12 december

   *) Förändringsstopp jul och nyårshelger: 15 december 2023 – 08 januari 2024

   Tidsplan för Lantmäteriets systemhelger 2023

   Lantmäteriet genomför regelbundet systemhelger som kan påverka våra tjänster som har koppling till Lantmäteriet, till exempel Bebyggelseregistret och Fornsök.

   • 24 september
   • 26 november