Foto: (CC BY)

Digital producent

Gotland

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

På enheten kulturarvsstudion samlar vi kompetenser som arbetar med bland annat digital förmedling, utställningsteknik, och museiutveckling. Det handlar om rådgivning, metodutveckling och kunskapsdelning inom ämnen som till exempel medieteknik, pedagogik och gestaltning. Vi genomför samarbetsprojekt där flera olika museer och kulturarvsaktörer deltar för att stödja utvecklingen inom förmedling av kulturarvet. Vi förvaltar och utvecklar den nationella infrastrukturen K-Samsök som tillgängliggör kulturarvsdata från ett 70-tal kulturarvsinstitutioner. Enheten omfattar 19 medarbetare och är en del av Avdelningen för kulturarvsutveckling.

Att nå ut via webben med såväl livesända format som förinspelade filmer och annan rörlig media har blivit ett viktigt verktyg för att lyckas i vårt arbete. I Visby har vi tillgång till en egen studio och det mesta som behövs för att göra kvalitativa produktioner.

Dina arbetsuppgifter

Som digital producent på Riksantikvarieämbetet kommer du att både stödja och handleda andra i att genomföra olika typer av utåtriktade insatser med webben som arbetsredskap. Huvudfokus ligger på att sänka tröskeln när det gäller att använda digitala verktyg för att förmedla kunskap och skapa mötesplatser för både enskilda medarbetare och avdelningen i stort. Detta sker genom både handledning, medverkan i arbetsgrupper samt direkt produktionsstöd.

Din kompetens

Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta med livesändningar och annan rörlig media.

Du har erfarenhet av:

  • att hjälpa andra att nå ut till sina målgrupper med hjälp av rörlig media.
  • att producera livesända evenemang via webben, på etablerade sändningsplattformar.
  • att arbeta med foto, film och enklare videoredigering.

Vi ser gärna att du också har erfarenhet av att skapa grafik till rörlig media.

Du är som person utåtriktad, initiativrik och har god kommunikationsförmåga. Du är orädd för att testa nya vägar och förändra arbetssätt, samt inspirerar andra till att göra detsamma.

Övrigt
Anställningen är en tidsbegränsad anställning om 8 månader. Placeringsort är Visby. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 26 september. Märk din ansökan med diariennr RAÄ-2021-1644.

Kontaktpersoner

Victor Otterström
08-51918000
Enhetschef
Marcus Smith
08-5191 8100
Saco
Oscar Engberg
08-5191 8000
ST
Ansök
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: