Foto: (CC BY)

GD-sekreterare

Stockholm

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Till Staben söker vi nu en sekreterare till riksantikvarien, myndighetens chef. I rollen ligger förutom stöd direkt till myndighetens ledning (riksantikvarien och överantikvarien) även viss samordning av till exempel ärendeberedningen på myndigheten.

Stabens uppgift är att samordna och möjliggöra strategiska val genom:

  • att stödja verksamhetens inriktning och samordna de verksövergripande frågor som riksantikvarien bestämmer. Dessa är strategiska frågor som rör FoU, EU och internationellt samarbete, digitalisering, samverkan med länsstyrelser, med nationella statliga myndigheter och med museer samt samordning av utpekade områden inom t.ex. funktionshinderspolitiken.
  • att ansvara för att ta fram budgetunderlag, årsredovisning, strategisk plan, verksamhetsplan

Dina arbetsuppgifter

Som GD-sekreterare kommer du att ansvara för att skapa förutsättningar för riksantikvariens och överantikvariens dagliga arbete. Arbetet på staben präglas av högt tempo och en bredd av olika kontakter och uppgifter.

  • Hantera riksantikvariens kalender och mail, boka resor och hantera annan administration knuten till riksantikvariens åtaganden.
  • Stödja överantikvarien i planering av resor och åtaganden.
  • Sköta administration av möten som ingår i myndighetens styrning t ex insynsråd, verksledningsgrupp och tertialuppföljning.
  • Viss kvalitetssäkring av underlag till verksledningen.
  • Organisation av möten och evenemang där verksledningen deltar.

Du kommer att ingå i stabens enhet för ledningsstöd där du tillsammans med stabens samordnare, verksamhetsutvecklare och verksamhetscontroller bidrar till det samlade ledningsstödet till myndighetens chefer. Administration för staben ingår inte i uppgifterna. 

Din kompetens

Vi söker dig som vill bidra till att utveckla ledningstödet. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av stöd till högre verksamhetsansvarig chef. Du har arbetat i statlig myndighet och har god kunskap om offentlighet och sekretess. Du har minst gymnasial utbildning och det är meriterande om du har högskole- eller universitetsutbildning och/eller chefssekreterarutbildning. Du har god förmåga att uttrycka dig skriftligt på svenska och engelska och det är meriterande om du har vana att kommunicera på hög myndighetsnivå. 

Du har vana och förmåga att hålla ihop flera uppgifter samtidigt och du förstår vikten av att omdömesgillt hantera interna och externa kontakter och kommunikation. Som person uppvisar du personlig mognad och integritet. Erfarenhet av statlig beredningsgång och styrning är meriterande.

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Placeringsort är Stockholm. Tjänsten kräver resor mellan Stockholm och Visby. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2020-01-05. Märk din ansökan med refnr RAÄ-2019-2574.

Kontaktpersoner

Lotta Boss
08-51918000
Enhetschef
Torsten Hökby
08-5191 8000
Stabschef
Robert Lang
08-5191 8000
Fackförbundet ST
Charlotte Ahnlund Berg
08-5191 8000
SACO-S
Ansök
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: