Kalender

Filtrera kalenderhändelser

Välj årtal och månad och tryck sedan på Filtrera.

Oktober 2017

  • Datum:

    Seminarium Kulturarv och brandskydd

    Hur kan vi säkra oersättliga värden i kulturhistoriska byggnader genom byggnadstekniskt brandskydd? Vid ombyggnationer utsätts kulturhistoriska byggnader för stora brandrisker – vad ska vi tänka på för att undvika brandskador? Seminariet belyser vikten av inventeringsarbete och planering av restvärderäddning samt hur