Kalender

Filtrera kalenderhändelser

Välj årtal och månad och tryck sedan på Filtrera.

November 2017

 • Datum:

  Webmöte om märkning av föremål

  Tisdagen den 7:e november 14.00-15.00 har vi ett Google hangout-möte om märkning av föremål. Det finns många olika sätt att märka ett föremål. Hur gör ni? Mötena är informella och utgår från att någon antingen ställer en fråga eller vill berätta

  Östasiatiska museet, Statens museer för världskultur, cc-by
 • Datum:

  Endagskurser i tillgänglighet och kulturvärden i bebyggd miljö

  Samverkansforum och Riksantikvarieämbetet finansierar en avgiftsfri kurs som ger dig inspiration, insikt och en djupare förståelse för tillgänglighetsarbetet. Dessutom ger kursen dig nödvändiga kunskaper och verktyg för att skapa tillgänglighet i praktiken. Under en heldag kommer föreläsare och utbildare fokusera på

 • Datum:

  Mänskliga rättigheter och kulturarvs konferens

  16 november på Tekniska museet, Stockholm Preliminärt program: 9.00-9.30 Kaffe 9.30-11.00 Rättighetskamp och konflikt som perspektiv i historieskrivning och kulturarv Talare : Åsa Marnell, Anna Furumark, Mikael Eivergård, Lena Lennerhed 11.00-12.00 Föremål och miljöer laddade med rättighetskamp Talare : Rita

 • Datum:

  Samlingsforum 2017

  Magasin – nyckel till historia och framtid Årets Samlingsforum har temat magasin. Museimagasin handlar om mycket mer än en byggnad eller ett system för förvaring. Det är också allt arbete som pågår för att samlingarna ska kunna förvaltas säkert, hålla

  Plats: Skissernas Museum, Lund

  Kategorier: Konferens

 • Datum:

  Konflikter och brytpunkter – seminarium om Bergslagen i förändring

  28 november på Riksantikvarieämbetet, Stockholm Från 1970-talets mitt slog krisen mot Bergslagen. Framgångsbygd blev utflyttningsbygd. Forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen, med stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag har studerat industriarvet som en resurs i en regional förnyelse av Bergslagen. I en av tre rapporter,