Almedalen

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet arrangerar två seminarier under Almedalsveckan 2016, båda på temat kulturarvsbrott, med start torsdagen den 7 juli klockan 14.30. Bland deltagarna finns Unescos generaldirektör Irina Bokova och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Det första seminariet arrangeras tillsammans med Svenska Unescorådet och består av en fyrhövdad panel där Lars Amréus får sällskap av Irina Bokova och Alice Bah Kuhnke, liksom Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Temat är ”kulturarv under attack”.

Direkt därefter arrangerar vi, i samma lokal, ett seminarium på egen hand om ”illegal handel med kulturföremål” där bland andra Maria Ellior från polisens arbetsgrupp för kulturarvsbrotts och Lars Korsell från Brottsförebyggande rådet medverkar, liksom överantikvarie Knut Weibull.

Kulturarv under attack

Förstörelse och plundring av kulturarv är ett sätt att utplåna historiska spår. Spåren är viktiga byggstenar i människors identitetskapande. Dessa i sig kan bidra till upplevelser av både tillhörighet och utanförskap. Förstörelse av kulturarv är ett angrepp riktat mot människors själva identitet och berättelser. Hur påverkar denna förstörelse våra möjligheter att förhålla oss till historien för att förstå vår nutid?

Medverkande:
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister,
Irina Bokova, generaldirektör, Unesco,
Lars Amréus, riksantikvarie,
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida
Moderator: Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet

Tid 14.30-15.30, 7 juli
Lokal: Donners plats 1, Hörsalen

Länk till programmet. 

Illegal handel med kulturföremål – hur stort är problemet?

FN:s säkerhetsråds resolution 2199 från 2015 anger att medlemsländerna ska vidta åtgärder mot den illegala handeln med kulturföremål, mot bakgrund av att den bedöms som en av flera viktiga inkomstkällor för terrorstämplade organisationer. I Sverige pågår ett samarbete mellan myndigheter i syfte att motverka den illegala handeln. Vad gör aktörerna i Sverige och hur stort är problemet? Hur ser den inhemska kulturarvsbrottsligheten ut?

Medverkande:
Maria Ellior, polisintendent, Polisens arbetsgrupp för kulturarvsbrott
Lars Korsell, utrednings- och forskningsråd,  Brottsförebyggande rådet,
Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Kicki Scheller, enhetschef för samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen på Gotland
Moderator: Emil Schön, Riksantikvarieämbetet

Tid 15.30-16.30, 7 juli
Lokal: Donners plats 1, Hörsalen

Länk till programmet.

Dela sidan på

Lämna en kommentar