Ljusmikroskopibild

Conservation Science i praktiken: En workshop om arkeologiskt trä och kemi

Antal kommentarer: 5

Sedan flera år pågår forskning som berör konservering och bevarande av arkeologiskt trä. Dock återstår många luckor. Vad behöver vi veta mer om för att fylla dessa kunskapsluckor? Hur kan nya rön bättre implementeras i det praktiska konserveringsarbetet?

Den 11 september kommer Riksantikvarieämbetet att anordna en workshop i Stockholm kring nya perspektiv och kunskapsluckor inom forskningen: Conservation Science i praktiken: En workshop om arkeologiskt trä och kemi.

Plats: Historiska museet (lokal Röda rummet), Narvavägen 13.

Datum & tid: 11 september, kl. 10-16 (inkl. lunch).

Program: Här hittar du programmet.

Diskussionsteman under workshopen

 • Behovsprofil: Vilka är de nuvarande kunskapsbehoven för arkeologiskt trä och dess bevarande?
 • Empiri: Vilka praktiska problem finns inom konserveringsarbetet och i det långsiktiga bevarandet av arkeologiskt trä?
 • Conservation Science i praktiken: Vad krävs för att nya forskningsresultat ska bli användbara för praktiskt utövande konservatorer? Vad saknas?

Med begreppet arkeologiskt trä menar vi i detta sammanhang trämaterial både i och från terrestrial och akvatisk (vattendränkt) miljö, samt bevarat trä i museernas samlingar.

 • Arkeologiskt trä under (eller i väntan på) konservering.
 • Arkeologiskt trä in situ.
 • Arkeologiskt trä i museer (utställning & magasin).

Har forskningen inom arkeologiskt trä rätt fokus? Vi vill gärna att du som forskar kring, eller arbetar aktivt med konservering och bevarande av arkeologiskt trä ska komma till denna workshop för att presentera och diskutera dina erfarenheter, frågor och idéer.

Lista över områden med utvecklingspotential inom praktisk konservering.

Projektet Arkeologiskt trä och kemi

Workshopen är en del av Riksantikvarieämbetets samordningsprojekt Arkeologiskt trä och kemi. Syftet är bl.a. att utveckla ett nätverk, som ska inkludera praktiserade konservatorer, forskare och andra aktörer med olika erfarenhet inom området, men med samma glödande engagemang. Genom projektet vill Riksantikvarieämbetet även initiera forskning för att fylla de luckor som kan behövas.

Anmälan

Workshopen är helt avgiftsfri. Deltagarna betalar endast resan till och från Stockholm.
OBS Anmälan är bindande!

Anmälan skickas till projektadministratör Maria Rossipal, maria.rossipal@raa.se. Ange namn, företag/organisation, adress, telefonnummer, mejladress samt uppgift om eventuella önskemål om specialkost. Vill du hålla ett anförande (max 7 minuter), vänligen ange också föredragets titel och kort information om innehåll.

Sista anmälningsdag: 29 augusti 2013.

Vid eventuella frågor om arrangemanget, var vänlig kontakta projektledare Yvonne Fors, yvonne.fors@raa.se.

Varmt välkomna!

Kontaktperson: Yvonne Fors, forskare & projektledare Arkeologiskt trä och kemi, yvonne.fors@raa.se.

Dela sidan på

Kommentarer (5)

 1. Jag kommer inte att presentera någonting.

  1. Tack, då vet vi!

 2. Hej Yvonne! Vi kommer gärna från UU (antingen Ingela eller jag eller båda två). Obs vi är inte kemister, men är mer insatta i effekter på mekaniska egenskaper (försprödning, sprickbildning) pga av kemisk nedbrytning av trä.. Hälsningar Kristofer

  1. Den kompetensen är väl alldeles utmärkt i sammanhanget.

   Stämmer det att bara Ingela kommer att prata och då om: ”Inverkan av PEG på tidsberoende deformation hos arkeologiskt trä”?

 3. Hej Jag kommer som tidigiare meddelats
  Bästa hälsningar
  Monica

Lämna en kommentar