Den tillgängliga staden

Antal kommentarer: 0

Våra gemensamma urbana utemiljöer ska vara tillgängliga för alla. Oavsett om vi befinner oss i parken, på torget, i en lekmiljö eller i gatuvimlet ska miljöerna kännas inbjudande och välkomnande för alla kategorier av människor, även för de som har någon form av funktionsnedsättning. Det är viktigt att frågor kring tillgänglighet kommer in i ett tidigt skede vid projekt kring nybyggnad eller omgestaltning av stadens utemiljöer. Och det är viktigt att man som planerare eller projektör har kunskap om olika funktionsnedsättningar – kraven och önskemålen om tillgänglighetsåtgärder kan se
olika ut för exempelvis personer som använder rullstol, personer med nedsatt syn eller för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Under denna kurs får du lära dig mer om begrepp och förhållningssätt kring funktionsnedsättningar samt planering och gestaltning av tillgängliga utemiljöer. Förutom föreläsningar har vi bjudit in personer med olika funktionsnedsättningar som berättar om sina upplevelser kring tillgänglighet i urbana miljöer. Det ingår också ett övningspass där deltagarna själva får tillfälle att erfara vilka inskränkningar i tillgängligheten man kan drabbas av när man använder rullstol eller har nedsatt syn.

Kursen arrangeras av Tankesmedjan Movium i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Avgift: 3 900 kr exkl. moms. Rabatterad avgift för kontaktpersoner och användare inom Movium Partnerskap: 3 600 kr exkl. moms. För gemensam middag den 4 oktober tillkommer 500 kr.

Anmälan: Senast den 13 september via www.movium.slu.se. Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast 7 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, därefter hela. Max. 25 deltagare.

För mer information och program, ladda ner inbjudan här.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar