Det ska vara ett gott liv för oss som bor här – samverkan om främjande av hållbar stadsutveckling

Antal kommentarer: 0
En heldag med positiva exempel från forskningen och praktiken som kan inspirera lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Målgrupper är små och medelstora kommuner, regionala organisationer, näringslivsorganisationer, byalag och länsstyrelser.

Arrangeras i samarbete med Boverket, Formas, ArkDes och Statens konstråd.

Anmälan senast den 4 maj
Frågor om seminariet? Kontakta peter.bylund@formas.se
Dela sidan på

Lämna en kommentar