Dialogmöte I om färgundersökningar i byggnader

Antal kommentarer: 0

Ta del av vad som är på gång inom Riksantikvarieämbetets arbete för området Färg. I projektet Byggnadens färgundersökning gör vi en sammanställning av aktuell praxis för undersökningar av historisk färgsättning i byggnader. Vi arrangerar nu tre dialogmöten, i Helsingborg, Göteborg och Stockholm, för att ta del av erfarenheter från uppdragsgivare och verksamma vid färgundersökningar i landets kulturhistoriska byggnader. Som utgångspunkt i diskussionerna används resultatet från den enkät som skickas ut i samband med inbjudan till dessa dialogmöten.

Helsingborg: onsdag 15 april, kl. 13.00–16.30, Kulturmagasinet på Fredriksdal (anmälan senast 1 april).
Göteborg: torsdag 16 april, kl. 13.00–16.30, Stora och lilla ritsalen, Inst. för kulturvård, GU (anmälan senast 2 april).
Stockholm: fredag 24 april, kl. 13.00–16.30, Stora sessionssalen, Riksantikvarieämbetet (anmälan senast 10 april).

Inbjudan

Anmälningsblankett

Vid frågor rörande dessa dialogmöten, kontakta Helena Grundberg, tfn 08-5191 8121, helena.grundberg@raa.se.

Dela sidan på

Lämna en kommentar