Färgforum 2012

Antal kommentarer: 0

Välkommen till Färgforums tredje seminarium. Temat för årets seminarium är Rekonstruktion av historiskt interiörmåleri med moderna material – går det? Vi vill särskilt diskutera utmaningen att få till ytor med idag brukligt material som motsvarar originalmåleriets karaktär. Bland annat kommer Skansens arbete med vården av bemålade interiörer att presenteras. Statens fastighetsverk berättar om sina erfarenheter av rekonstruktioner och materialval. Det kommer även att finnas möjlighet till studiebesök.

Seminariet går av stapeln den 18-19 oktober på Skansen i Stockholm.

Arrangör: Riksantikvarieämbetet i samarbete med Statens Fastighetsverk och Skansen

Plats: Skansen, Skånska gruvan, Stockholm

Målgrupp: Du som är målare, konservator, byggnadsantikvarie, förvaltare, arkitekt eller på annat sätt intresserad av färgfrågor är välkommen att utbyta erfarenheter vid Färgforums tredje seminarium.

Anmäl dig här: http://eventus.trippus.se/raa101819

Läs mer här: Inbjudan och preliminärt program

Kontakt: Kathrin Hinrichs Degerblad, kathrin.hinrichs.degerblad@raa.se

Dela sidan på

Lämna en kommentar