Bild Forum för klimat och kulturarvFoto: Helen Simonsson (CC BY)

Forum för klimat och kulturarv

Antal kommentarer: 0

Hur påverkas kulturarvet och hur förebygger vi effekterna?

Tid: 21–22 oktober 2015
Plats: Hotell Park Inn, Uppsala (se karta här)

Sommaren 2014 drabbades Halland och Värmland av svåra skyfall och Västmanland av skogsbrand. Förvaltare märker att kulturmiljöer och byggnader behöver tätare underhåll.

Klimatförändringarna påverkar oss redan nu och kommer förstärkas ytterligare inom en snar framtid. Vad innebär ökad nederbörd, mer vegetation och högre temperatur för kulturmiljöer och kulturarv? Vilka effekter kan vi förväntas oss? Hur kan vi förbereda oss för detta? Vad är det som hotas? Har vi råd att inte agera? Vad ska vi göra för att förebygga skador?

Detta är några av de frågor som kommer att tas upp under Forum för klimat och kulturarv. Frågorna är högaktuella och involverar många delar av samhället.

Forum för klimat och kulturarv vänder sig därför till alla som arbetar med klimat- eller kulturmiljöfrågor. Dagarna kommer att bjuda på ett brett program med föreläsare och experter från skilda områden och inkluderar internationella utblickar. Goda möjligheter till nätverkande kommer att ges.

Preliminärt program hittar du här.

Länk till anmälningssidan (öppnas helst i Firefox eller Chrome).

Forumet arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samverkan med Boverket, Länsstyrelserna i Uppsala och Blekinge län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SMHI.

Läs mer om klimatanpassning och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse här.

Vid frågor kontakta Erika Hedhammar, erika.hedhammar@raa.se, 08- 5191 8373.

 

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar