Fria eller fälla (I)

Antal kommentarer: 0

Utbildningsdagar i Stockholm och Göteborg

Träd i offentliga miljöer, till exempel på kyrkogårdar, i parker, alléer och i städer, orsakar ibland konflikter mellan olika intressen. Fria eller fälla – En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer ger stöd och förståelse för hur olika värden kan synliggöras och vägas in när man planerar åtgärder på träd.

Läs mer om vägledningen på Riksantikvarieämbetets webbplats www.raa.se/fria-eller-falla.

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet erbjuder nu en utbildningsdag om den nya vägledningen. Utbildningen kommer att hållas i Stockholm och Göteborg. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna färdigheter att kunna använda vägledningen vid handläggning av ärenden och i andra situationer där avvägningar mellan trädens olika värden behöver göras.

Vem kan delta?
Kursen riktar sig i första hand till natur- och kulturmiljövårdshandläggare samt planhandläggare på länsstyrelser som arbetar med ärenden som rör träd i offentliga miljöer. Även handläggare som arbetar med träd i andra sammanhang erbjuds att delta, och i mån av plats även kommunala handläggare och stiftsantikvarier.

Plats och datum:
14 oktober 2015, Göteborg (9.00–15.30)
22 oktober 2015, Stockholm (9.00–15.30)

Medverkande:
Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet
Johan Östberg, SLU/trädkonsult
Karin Sandberg, Länsstyrelsen i Västmanlands län, nationell samordnare åtgärdsprogram skyddsvärda träd
Marianne Wetterin, Naturvårdsverket

Kostnad:
525 kr (lunch, fika och arbetsmaterial ingår)

Anmälan:
Anmäl dig till Göteborg här.
Anmäl dig till Stockholm här.
Observera att antalet platser är begränsat.

Inbjudan och program som pdf.

Vid frågor kontakta:
Marianne Wetterin, marianne.wetterin@naturvardsverket.se, tfn 010-698 1423 eller Fabian Mebus, fabian.mebus@raa.se, tfn 08-5191 8370.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar