llusterad Konferenslogga för The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, 28-30 sep 2016. Detalj från Universitätskirche, Kiel.

From Postwar to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage

Antal kommentarer: 0

Syftet med denna konferens är att öka medvetenheten och kunskapen om det sena 1900-talets byggda kulturarv i de länder som ingår i Östersjöregionen. Konferensen hålls i Audimax, University of Kiel, den 28–29 september 2016. Det blir även en avslutande exkursionsdag den 30 september.

Konferensen kommer att belysa de värden som tillskrivs arkitektur och stadsplanering från efterkrigstiden fram till millennieskiftet. Förståelsen för den historiska kontexten är avgörande för hur de kulturhistoriska värdena i detta byggda kulturarv kan bidra till en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i regionen. Den behandlar även de utmaningar som är intimt förbundna med den praktiska förvaltningen och bevarandet av efterkrigstidens och det sena 1900-talets arkitektur och kulturarv.

Ett viktigt mål med konferensen är att kunskapen om såväl efterkrigstidens som det postmoderna samhällets byggda kulturarv sprids till beslutsfattare och verksamma inom fältet. Vi riktar oss särskilt till experter från kulturmiljösektorn, arkitekter, stadsplanerare, forskare, verksamma inom kommunernas samhällsplanering, länsstyrelser och Östersjöstaternas regionala samarbetsgrupper samt till andra relaterade yrkeskategorier.

Keynote speakers är professor Mart Kalm från Estonian Academy of Arts, den brittiske arkitekten Sir David Chipperfield, professor Wessel de Jonge från Nederländerna och Susan Macdonald från Getty Conservation Institute i USA.

__________________________________________________________

Ladda ner konferensrapporten som pdf eller beställ den som Print-on-Demand här.

__________________________________________________________

Ladda ner preliminärt program här (version 2016-08-25).

Ladda ner konferensens koncept här.

All information om hur du anmäler dig och annat praktiskt finns på konferensens webbsida: http://www.kiel-heritage-forum-2016.eu/

Tipsa gärna andra om konferensen. Använder du Twitter kan du använda hashtag #20thheritage.

För kontinuerligt uppdaterad information om programmet, presentation av föreläsarna och ytterligare information om konferensen, gilla oss även på Facebook: https://www.facebook.com/frompostwartopostmodern/

Östersjösamarbete

Konferensen anordnas av Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States (MG), som är ett nätverk för samarbete kring kulturarvsfrågor i Östersjöregionen, initierat av kulturministrarna i nämnda region. Nätverket har funnits sedan 1998 och består av representanter från de olika Östersjöstaternas kulturarvsmyndigheter. Läs mer om Riksantikvarieämbetets deltagande i detta Östersjösamarbete här.

Archaeologisches Landesamt Schleswig-Holstein i Tyskland och Riksantikvarieämbetet i Sverige delar på ansvaret för det praktiska förberedelsearbetet inför konferensen, i nära samarbete med MG, som är överordnad koordinator och styrgrupp för The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum.

Ladda ner inbjudan på svenska som pdf här.

Ladda ner inbjudan på engelska som pdf här.

Loggor Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum i Kiel_version 2016-08-26

Dela sidan på

Lämna en kommentar