Logga för seminariet Gifter i museisamlingar

Gifter i museisamlingar

Antal kommentarer: 0

I samlingar på museer förekommer det föremål som innehåller ämnen som på ett eller annat sätt är ohälsosamma. Trots detta, kan föremålen ha en viktig roll som referens-, utställnings- eller undervisningsmaterial. Hur ska man tänka kring hantering och förvaltning av samlingar som kan innehålla ohälsosamma ämnen? Vilka är de största problemen och vilken kunskap eller vilka råd och riktlinjer finns det behov av?

Välkommen till ett endagsseminarium om ohälsosamma ämnen i samlingar. Vi delar kunskaper och erfarenheter om ämnet och diskuterar gemensamt vad som behöver göras för att underlätta arbetet med att förvalta dessa samlingar.

Kostnad: 500 kr exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.

Inbjudan och program.

Anmäl dig här: http://eventus.trippus.se/Gifterimuseisamlingar/deltagare
Sista anmälningsdag är den 26 maj.

Vid frågor kontakta Yang Sook Koh, yang.koh@raa.se, eller Gabriella Ericson, gabriella.ericson@raa.se.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar