Höstmöte 2012 den 6-8 november i Malmö har temat Kulturarvet och det civila samhället

Höstmötet 6-8 november

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetes höstmöteskonferens är en årlig mötesplats för myndigheter, intresseorganisationer och verksamma inom kulturarvsområdet. På konferensen presenteras aktuell forskning och arbete inom kulturarvssektorn. Temat varierar år från år. Nu reser höstmötet ut i landet!

Tema 2012: Kulturarvet och det civila samhället

Denna gång träffas vi i Malmö och temat handlar om det civila samhällets roll och framtid för kulturarvet.

Den 6 november blir det utflykt och mingel hos Malmö Museer och den 7-8 november är själva Höstmöteskonferensen på Restaurang 1910 på Swedbank Stadion. Läs mer om programmet!

Kontaktperson: Agneta Gardinge, Riksantikvarieämbetet

Tel: 08-5191 8087

E-post: hostmote@raa.se

Dela sidan på

Lämna en kommentar