Inspirationsseminarium om Wikipedia

Antal kommentarer: 0

Vi anordnar seminarium för dig som vill veta mer om Riksantikvarieämbetets Wikipedia-projekt samt hur Wikipedia kan användas av minnesinstitutioner. Seminariet leds av Lennart Guldbrandsson, Riksantikvarieämbetets Wikipedian in Residence. Seminariet anordnas både i Visby och Stockholm den 25/10 resp 5/11.

Klicka här för att anmäla dig

Kontakta Johan Carlström (johan.carlstrom@raa.se) om du har frågor.

Dela sidan på

Lämna en kommentar