Kalk i Norden

Antal kommentarer: 0

Kalkkonferens och årsmöte i Stockholm 10-11 oktober 2013, med lördagsprogram i Uppsala 12 oktober.

Nordiskt forum för byggnadskalk anordnar årets kalkkonferens, den fjortonde i ordningen, i Stockholm. Stockholms Gamla stan är vida känd för sina puts- och kalkfasader men det finns mer att erfara och diskutera.

Kalkforums teman i år är:

– Erfarenheter av kalk i Stockholm och i Norden,

– Material och metoder,

– Hydraulisk kalk,

– Dokumentation och konservatorsarbete.

I konferensen ingår studiebesök, presentationer av kalkprojekt och fallstudier, diskussioner och demonstrationer. Språket är ”nordiska”, d v s svenska, norska eller danska.

Nordiskt forum för byggnadskalk är en ideell förening som verkar för att öka kunskapen om kalk och dess använd­ning inom byggnadsvård och nybyggnad. Vi samlar yrkesfolk med intresse för murat byggande och kalk, såväl teoretiker som prakti­ker: arkitek­ter, konstruktörer, hantverkare, entreprenörer, forskare, förvaltare, antikvarier, konservatorer, representanter för myndig­heter, materialproducenter och andra. Genom möten och seminarier vill vi främja kontakter och samarbete tvärs över yrkes- och landsgränserna. Syftet är erfarenhetsutbyte och spridning av kunskaper – nu och i framtiden.

Konferensen äger rum på Kungliga Myntkabinettet i Gamla stan, mitt emot Stockholms slott, från torsdagen den 10 t.o.m. fredagen den 11 oktober.

På lördagen den 12 oktober arrangeras dessutom en exkursion till Uppsala. Mer information finns på Kalkforums hemsida http://www.kalkforum.org/

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar