Konferens Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid

Antal kommentarer: 0

11 och 12/10 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid

Vem bryr sig om industriarvet? Vilken status har industriarvsfrågor idag? Hur har vi kommit hit och varför? Vilka är de möjliga och önskvärda framtiderna för industriarvsfältet?

Arrangör: Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Industrihistoriskt forum, KTH och Svenska industriminnesföreningen. Konferensen genomförs med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Plats: Arbetets museum, Norrköping
Målgrupp: Alla som arbetar med kulturarv

Kontakt: Lovisa Almborg
Telefon: 011-23 17 30
E-post: lovisa.almborg@arbetsam.com

 

Program för konferens Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning (pdf)

Dela sidan på

Lämna en kommentar