Konferens ”Kulturmiljö som framgångsmotor – att vistas, verka och växa i”

Antal kommentarer: 0

När: Onsdag den 1 februari 2017
Var: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm

Under åren 2014-2016 har Riksantikvarieämbetet haft regeringens uppdrag att utveckla, samla och sprida goda exempel. Med Bergslagen som utgångspunkt har vi prövat metoder och arbetssätt för hur kulturmiljö kan bidra till attraktivitet – för människor att besöka, leva och bo och att driva och utveckla sin näring i. Nu kan vi presentera vårt arbete och bjuder in dig till en inspirationsdag kring dessa frågor.

Vi vänder oss i första hand till alla som ansvarar för eller arbetar med regional tillväxt och strategisk samhällsutveckling. Under konferensen får du ta del av projektets resultat, erfarenheter och goda exempel, som kan inspirera och bidra till att skapa attraktiva regioner där människor vill vistas, verka och växa. Aktuella områden som tas upp i programmet är:

  • Kulturarv för turism och besöksnäring. Vi har prövat metoder för att arbeta med hållbar turism och utveckling av produkter och tjänster genom interpretationsplanering.
  • Kulturarv för samhällsdeltagande. Vi har utvecklat arbetssätt där kulturmiljö är en resurs för integration och etablering av nyanlända.
  • Kulturmiljöarbete som kraft i regionalt tillväxtarbete. Vi presenterar lärdomar och resultat från den forskningsstudie som följt uppdraget.

Konferensen är den avslutande aktiviteten i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag ”Att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen”, även kallat Gruvuppdraget. Läs mer om konferensen under våra evenemang.

Dela sidan på

Lämna en kommentar