Konferens: Människan i landskapet – kommunikation och delaktighet

Antal kommentarer: 0

Välkommen till två dagars diskussioner och samtal kring naturvägledning och kulturmiljöpedagogik. Om kommunikation med landskapet som utgångspunkt.

Utgångspunkt för konferensen är Sveriges ratificering av den europeiska landskapskonventionen som inspirerar till nya synsätt på landskapet. Konventionen förutsätter dialog mellan människor på alla nivåer i samhället och betonar medborgarnas rätt till inflytande över sin lokala miljö.

Anmälan

Till anmälan: www.cnv.nu
Anmälan är öppen under perioden 6 september – 30 oktober.

Plats

Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, T-bana Universitetet

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar med en integrerad natur- och kultursyn och som planerar för eller möter allmänheten i guidningar, visningar och pedagogisk verksamhet på plats i landskapet och till dig som arbetar med planering och förvaltning av landskap och miljöer, lokalt, regionalt och centralt.

Kontakt

Ewa Bergdahl, Naturhistoriska riksmuseet,
Telefon:  08-5195 4021
E-post: ewa.bergdahl@nrm.se

Arrangör

Centrum för Naturvägledning (CNV), Naturhistoriska riksmuseet (NRM), Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, Centrum för kulturmiljöpedagogik, Linnéuniversitetet, Sveriges Hembygdsförbund och Riksantikvarieämbetet.

Dela sidan på

Lämna en kommentar