Bild i programmet

Konferens om arkeologisk förmedling 26-27 oktober 2016

Antal kommentarer: 0
Det finns ett stort intresse och efterfrågan att kunna ta del av uppdragsarkeologins resultat från olika grupper i samhället. Att svara upp mot dessa förväntningar ses som allt viktigare bland arkeologerna själva. 2014 utökades uppdragsarkeologins uppdrag och förmedling omfattas av nu av kulturmiljölagen.

 

Konferensen sätter fokus på den förmedling som görs och hur vi kan utveckla det publika uppdraget. Varför är förmedling viktigt? Vad kan vi uppnå med arkeologisk förmedling? Vad blir konsekvenserna om vi misslyckas? Vilka val görs och vilka målgrupper väljs eller väljs bort? Vilka svårigheter/utmaningar finns och vilka framgångsfaktorer? Konferensens teman innehåller: teoretiska utgångspunkter, praktisk erfarenhet, skolan, berättartekniker, sociala medier och mycket mer.

Syftet med konferensen är att inspirera till att utveckla metoder och arbetssätt för arkeologisk förmedling i alla dess former. Vår förhoppning är att många i samhället ska tycka att uppdragsarkeologin och dess resultat är intressanta, relevanta, nyttiga och roliga!

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med uppdragsarkeologi eller förmedling av uppdragsarkeologiska resultat: länsstyrelser, arkeologiska undersökare, forskare och muséer.

Varmt välkomna!

Program för konferensen om arkeologisk förmedling 26-27 oktober 2016

Tid: 26-27 oktober 2016

Plats: Hörsalen, Historiska museet, Storgatan 41, Stockholm

Konferensavgift: 1.080 kr exkl. moms (1.350 kr inkl. moms). I priset ingår fika båda dagarna och middag på kvällen den 26 oktober.

Anmäl dig senast den 10 oktober: Anmälan

Upplysningar: Eva Skyllberg, tfn 08-51918514, eva.skyllberg@raa.se

Dela sidan på

Lämna en kommentar