Konferens om kompensationsåtgärder vid exploateringar i kultur- och naturmiljöer 1-2 december 2014

Antal kommentarer: 0

Konferensens övergripande syfte är att inleda en nationell dialog och kunskapsutveckling om kompensation och dess roll i samhällsplaneringen. Kultur- och naturmiljön är en kollektiv nyttighet där exploateringsintressen och bevarandeintressen behöver balanseras mot varandra på ett bättre sätt. Konferensen kommer att innehålla intressanta föreläsningar, spännande presentationer av konferenspaper och givande diskussioner om projekt i workshops.

Datum: start måndag 1 december kl 12:30, avslutas tisdag 2 december.

Plats: Göteborgs Stadsmuseum

Arrangör: Göteborgs Stadsmuseum, KTH/Arkitektur och Rio Kulturlandskapet

Målgrupper
Konferensen vänder sig till forskare, konsulter, företag, kommunala förvaltningar och statliga myndigheter med direkt intresse i planering, projektering, byggande och förvaltning av kultur- och naturmiljöer.

Viktiga tidpunkter:
2014-06-30 Sista dag för inlämning av abstract till paper och/eller presentation.

2014-11-01 Sista dag för inlämning av konferenspaper och/eller presentation (slutlig version).

2014-11-01 Sista anmälningsdag för deltagande (obs! begränsat antal platser)

Avgift
500 SEK per person

Konferensinformation
Konferensens hemsida: Kulturkompensation

Konferensinbjudan: Inbjudan

Konferensen är en del av aktiviteterna inom projektet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet, som finansieras med stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Dela sidan på

Lämna en kommentar