Västra Strö i Skåne, 1960-talFoto: Pål-Nils Nilsson (CC BY)

En doldis i kultursamverkan – kulturmiljö i regional kulturpolitik

Antal kommentarer: 0

Konferens den 10 mars 2015

Kulturarv och kulturmiljö är ett socialt kapital som inspirerar medborgarna till samhällsengagemang, ökar livskvaliteten och välbefinnandet. Hur kan den regionala politiken ge förutsättningar för detta?

På konferensen ”En doldis i kultursamverkan – kulturmiljö i regional kulturpolitik” vill vi genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte inspirera den regionala politiken till nya tag i kulturmiljöarbetet.

Riksantikvarieämbetet har regeringens uppdrag att i bred samverkan ta fram en vision för kulturmiljöarbetet 2030. Vi vill nu ha ert bidrag till visionen genom samtal och diskussion om kulturmiljöfrågan.

Målgrupp

Regionala kulturpolitiker och tjänstemän på regioner och landsting.

Program och anmälan

Arrangör

Riksantikvarieämbetet

Kontakt

Birgitta Johansen eller Anita Bergenstråhle-Lind, Verkssekretariatet, Riksantikvarieämbetet. Tel. 08-5191 8000 (växel). birgitta.johansen@raa.se eller anita.bergenstrahle-lind@raa.se

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar