Kulturhistorisk egendom
– före, under och efter en brand

Antal kommentarer: 0

Varje år sker flera bränder i kulturhistoriska byggnader. Kulturhistoriska värden går bokstavligen upp i rök. Är det rimligt att oersättliga värden ska få brinna upp?

Vad ställer man för krav på brandskyddet i dessa byggnader? Hur agerar räddningstjänst, Försäkringsbranschens Restvärderäddning och kulturvårdssektorn före, under och efter en brand i ett museum, byggnadsminne eller tätbebyggd trähusbebyggelse? Det är några frågor som kommer att tas upp under seminariet Kulturhistorisk egendom – före, under och efter en brand.

Seminariet är tänkt att ge möjlighet till samverkan mellan kulturarvssektorn och räddningstjänst kring frågor som rör skydd av kulturhistoriskt värdefull egendom. Målsättningen är att vi tillsammans ska kunna höja brandskyddet för kulturarvet.

Var: Historiska museet, Stockholm
När: 3 maj kl. 09.00-16.30
Kostnad: 1 300 kr. exkl. moms
Anmälan: http://www.brandskyddsforeningen.se/webbutik/utbildning-och-seminarier/60400001-kulturhistorisk-egendom

Sista anmälningsdag den 19 april 2016

Ladda ner inbjudan med program som pdf här.

Seminariet arrangeras av Brandskyddsföreningen i samarbetet med Riksantikvarieämbetet, Historiska museet och Storstockholms brandförsvar.

Dela sidan på

Lämna en kommentar