Landskapsforum 2013Landskapsforum 2013Foto: Montage Jonas Widhe (CC BY)

Landskapsforum 2013

Antal kommentarer: 0

Stockholm Waterfront Congress, 14 november

Landskapsforum är en mötesplats för nya perspektiv på hur vi utifrån en helhetssyn kan planera, skydda och förvalta landskapet för en rikare livsmiljö. Konferensen arrangeras av ett antal myndigheter som bjuder in till samtal om sektorsövergripande perspektiv på attraktivitet, tillväxt och hållbar utveckling:

  • Två år med landskapskonventionen – vad har hänt?
  • Nationella mark- och vattenstrategier – ett nytt ramverk utvecklas
  • Landskap för alla – bättre planering med underifrånperspektiv
  • Landskap i infrastrukturplanering – landskapet som arena för transportutveckling
  • Dynamik, dialog och delaktighet – för utveckling av stadens landskap
  • Grön infrastruktur – att arbeta med biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv
  • Tillväxt kräver planering! Skapa möjligheter för företag och regioner

Landskapsforum riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med planering, skydd och förvaltning av landskap, vid exempelvis myndigheter, kommuner, universitet och högskolor.

För information och anmälan: www.landskapsforum.se

Dela sidan på

Lämna en kommentar