Landskapsforum Väst – Scandinavian Landscape Forum

Antal kommentarer: 0

Gemensamma visioner för landskap

kinnekulle

12-14 september 2013 i Mariestad. I landskapet möts många värden – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Konferensen syftar till att öka dialog mellan regionala och nationella myndigheter, kommuner, företag, ideella organisationer/ intresseorganisationer, markägare och allmänheten. Det ges nationella och internationella exempel och landskapsperspektiv i seminarieform och genom exkursioner i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Länk och anmälan: http://www.vanerkulle.org/vk/index.php?option=com_content&view=article&id=502&Itemid=220

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar