Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser

Antal kommentarer: 0

Välkommen att ta del av exempel och diskutera metoder och tillvägagångssätt för att integrera kulturmiljö i plan- och prövningsprocesser!

På grund av det stora intresset byter seminariet lokal. Ny lokal är Auditoriet, Moderna museet.

De senaste decennierna har ett vidgat perspektiv på kulturmiljö vuxit fram, med människor och samhällsutveckling i centrum. Värderingar och perspektiv har omprövats – i dagens planering och byggande hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang, med fler aktörer involverade, ökat medborgarinflytande och fokus på hållbarhet. Det ställer nya krav på samverkan och den kunskap som produceras.

  • Vilka metoder och analysverktyg används och på vilka sätt?
  • Vilka är utmaningarna och framgångsfaktorerna?
  • Vilka är utvecklingsbehoven?

Program och ytterligare information hittar du på:
www.raa.se/metodseminarium13nov

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar