Plattformsdagar – Hållbar stadsutveckling

Antal kommentarer: 0

Den 10 december sammanfattar de fem myndigheterna i plattformsuppdraget årets arbete i plattform för hållbar stadsutveckling. I samarbete med Boverkets PBL Kompetens genomförs den 11 december 27 seminarier och workshoppar inom hållbar stadsutveckling med fokus på plan- och bygglagen.

Under seminariedagen deltar Riksantikvarieämbetet i seminarium om Energieffektivisering i byggnader med kulturhistoriska värden, Så blir riksintressena en del av kommunens framtidsvision och Metoder för att integrera kulturmiljö i planeringsprocessen.

Mer information om plattformsdagarna hittar du på boverket.se/plattformsdagar.

För vem?

Plattformsdagarna vänder sig till dig som jobbar med frågor om hållbar stadsutveckling, plan- och byggfrågor på en kommun, länsstyrelse eller i privat sektor, politiker, näringsliv, byggföretag, bostadsföretag, och alla som på olika sätt arbetar med eller påverkar hållbar stadsutveckling!

Program

Programmet i sin helhet hittar du på Boverkets webbplats. Ha programmet till hands när du gör dina val för de olika seminarierna och workshopparna.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 30 oktober. Kostnaden är 850 kr inklusive moms. Anmäl dig nu!

Dela sidan på

Lämna en kommentar