Konferensen Riskhantering och kulturvård

Riskhantering och kulturvård

Antal kommentarer: 2

Brand, översvämning, stöld, vandalism, vibrationer, byggverksamhet, skadedjur och ogynnsamt klimat kan orsaka stora skador på kulturarv. Genom att arbeta förebyggande och ha en god beredskap kan man minska riskerna och minimera skadeverkningarna. Arbete med riskidentifiering, riskanalys och riskreducering ger möjligheter att strategiskt planera förebyggande åtgärder så att resurserna används där de gör mest nytta.

På konferensen ”Riskhantering och kulturvård” presenteras internationella modeller, metoder och verktyg för riskhantering inom kulturvården. Dessutom presenteras metoder från andra samhällssektorer. Genom fallstudier visas hur riskhantering kan användas i praktiken. Riskhantering handlar inte bara om att hantera katastrofala, sällsynta händelser, utan lika mycket om hantering av långsamma nedbrytande processer. I fokus för riskhanteringen är värdet – vad är det man riskerar att förlora? Konferensen vänder sig till alla som arbetar med kulturarvsförvaltning eller är involverade i riskförebyggande arbete, exempelvis antikvarier, arkitekter, förvaltare, intendenter, konservatorer samt andra verksamma inom byggbranschen, länsstyrelser, museer och Svenska kyrkan.

Program: Program Riskhantering och kulturvård

Anmälan: http://www.delegia.com/riskhanteringochkulturvard

Obs! Anmälningssidan har nu stängt.

Konferensen arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Göteborgs universitet, Disent AB och Konserveringsateljé syd AB.

Dela sidan på

Kommentarer (2)

 1. Hej!

  Fick just en rekommendation om att delta i denna konferens, finns det platser kvar?

  Vi är ett par personer (1-3) som arbetar med att bygga upp ett IKEA Museum i Älmhult.

  Vad ligger deltagaravgiften på?

  Tacksam för återkoppling inom kort!

  Mvh/Ludvig Wernstedt, Säkerhetsansvarig, Inter IKEA Culture Center AB.

  1. Hej Ludvig!

   Det finns just nu ett fåtal platser kvar, här kan du göra din anmälan: http://www.delegia.com/riskhanteringochkulturvard

   Hälsningar
   Gabriella

Lämna en kommentar