Sagt men, inte gjort? – genus! Forum för Kulturarvsforskning 25 april

Antal kommentarer: 0

Temat genus har varit på agendan både politiskt och forskningsmässigt sedan 70-talet tack vare kvinnorörelsen. Genus har sedan dess setts som en föränderlig social konstruktion som länkats ihop med frågor om dominans och underordning i samhället. Syftet med seminariet är att diskutera genusarbetets framtidsfrågor inom kulturarvsfältet.

Datum: 25 april 2013
Tid: 12 – 17
Plats: Röda rummet, Historiska museet, Stockholm

Föreläsare:
Kersti Morger: Kulturmiljön – ett mannaminne blott?

Catharina Nolin: På spaning efter kvinnliga upphovspersoner och deras verk i riksintressebeskrivningar, byggnadsminnesförklaringar och bebyggelseregistret.

Lotta Fernstål & Li Kolker: JÄMUS i Vikingar – att förändra en utställning ur genusperspektiv.

Linda Fagerström: I museets dolda vrår. Om genus, konstsamlingar och konstmuseer.

Johan Linder: Genus och maskulinitet på personmuseer.

Forumet arrangeras i samarbete mellan Kungliga Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer och Stockholms universitet.

Program Sagt men, inte gjort? – genus! (pdf)

Alla är varmt välkomna, deltagandet är fritt.
OBS! Föranmälan senast 15 april till camilla.montan@raa.se.
Vid seminariet serveras eftermiddagskaffe med bröd. Postseminarium med ost och vin efter kl. 17 till självkostnadspris.

Dela sidan på

Lämna en kommentar