Samlingsforum 2013Samlingsforum 2013(CC BY)

Samlingsforum 2013

Antal kommentarer: 0

Samlingsförvaltning är ett begrepp som börjat användas på senare år för att beskriva en helhetssyn på arbetet med samlingarna. Begreppet är översatt från engelskans ”collections management” och innefattar allt det vi gör med samlingarna på museet, från insamling till vård och utställning. Tanken är att förvaltningen av samlingarna blir mer ändamålsenlig och hållbar om man ser till helheten och samlar alla professioner som arbetar med samlingar mot samma mål. ”God samlingsförvaltning” – vad är då det? Och vad behöver vi arbeta med för att uppnå en god samlingsförvaltning?

Välkommen till ett tvådagarsseminarium med presentationer och reflektioner kring temat
samlingsförvaltning, den 21-22 november 2013.

Läs mer här: Preliminärt program 2013

Arrangör: Riksantikvarieämbetet i samarbete med Värmlands museum och Riksförbundet Sveriges museer.

Plats: Värmlands museum, Karlstad.

Målgrupp: Alla som är intresserade av samlingsförvaltning.

Registrera din anmälan här: http://eventus.trippus.se/samlingsforum/deltagare_2013
Sista anmälningsdag för att boka hotellrum via anmälningssidan är den 20 oktober. Sista anmälningsdag till seminariet är den 6 november.

Kontakt: Gabriella Ericson, tfn 08-5191 8575, gabriella.ericson@raa.se

 

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar