Scandinavian Landscape Forum 2014

Antal kommentarer: 0

The Scandinavian Landscape Forum arrangeras av Sveriges Hembygdsförbund och organisationen CIVILSCAPE. Partners för landskapsforum är Riksantikvarieämbetet, Västra Götalandsregionen och North Sea Food Association.

Konferensen är uppbyggd kring ett antal seminarier där erfarenheter, idéer och goda exempel kan utbytas. Under torsdagen ges utrymme för olika aktörer att engageras i initiativet North Sea Food Route. Fredagen och lördagen ägnas åt hur förståelsen av landskap är kopplad till lokal kunskap, erfarenhet och lokala traditioner.  Under fredagen medverkar Maguelonne Dejant-Pons från Europarådet och talar om de ekonomiska effekterna av införandet av landskapskonventionen i Europa. Riksantikvarien Lars Amréus medverkar under lördagen och talar då om införandet av landskapskonventionen i Sverige.

Datum: 9-11 oktober

Läs mer här: The Scandinavian Landscape Forum

Dela sidan på

Lämna en kommentar