Seminarie- och utbildningsdag om kulturmiljövårdens riksintressen

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet bjuder in till en seminarie- och utbildningsdag om kulturmiljövårdens riksintressen. Utbildningen utgår från Riksantikvarieämbetets handbok om kulturmiljövårdens riksintressen, del D – ”Att förvalta riksintresseanspråket”. Under dagen berörs bl.a. roller och ansvar, principer för urvalet och arbetet med att hålla riksintressena aktuella och angelägna m.m. Inbjudan vänder sig till dig på länsstyrelsens kulturmiljö- eller planfunktion som i något avseende hanterar kulturmiljöunderlag, fördjupade riksintressebeskrivningar, revideringar avseende kulturmiljövårdens riksintressen eller motsvarande.

Läs mer i inbjudan: Utbildning om kulturmiljövårdens riksintressen – Att förvalta riksintresseanspråket

Handboken finns att hämta här.
Handbokens bilagor med bland annat checklistor och processbeskrivningar kan hämtas här

Dag: Onsdagen den 23 september 2015

Tid: 09.30-16.30, kaffe serveras från 09.00

Plats: Riksantikvarieämbetet, Stora sessionssalen, Stockholm.

Anmälan skickas till: lena.odeberg@raa.se senast onsdag den 9 september

Information: lena.odeberg@raa.se

Dela sidan på

Lämna en kommentar