Seminarium Kulturmiljövårdens framtidsfrågor

Antal kommentarer: 0

Seminarium kulturmiljövårdens framtidsfrågor, seminarieserien Forum för kulturarvsforskning 24 oktober kl. 13.30-16.30. Plats Storgatan 41, 2 tr. Sveriges Arkitekter.

I detta forum diskuteras kulturmiljövårdens framtidsfrågor. Hur ser sektorn på framtiden och hur översätts detta till praktiker och policydokument? Hur påverkas kulturmiljövården av vår samtids framtidsscenarier? Kommer framtidens människor att dela vår förståelse av kulturarv och kulturmiljöer? Vad vet vi om framtidens användning av det vi lämnar efter oss? Kommer framtida generationer att ha nytta av det? Vill de ha det, eller blir det till en börda för dem? Hur kan vi utveckla kulturmiljövårdens framtidsförståelse?

Vi får till exempel  lyssna på presentationer av Cornelius Holtorf, Anders Högberg, Keith Wijkander & Birgitta Johansen.

Program: Forum för kulturarvsforskning HT 2012

Förhandsanmälan till Camilla.Montan@raa.se

Dela sidan på

Lämna en kommentar